Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Det er på tide å oppgradere kroppens posisjon i terapirommet. En mangefasettert bok om kroppen i psykoterapi er et godt startpunkt.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Tony Rousmaniere vil at eg skal bli betre som terapeut, at du skal bli betre. Han vil vi skal trene. Som lesar blir eg dratt inn.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Peter Kinderman beskriver implikasjoner av å legge en psykososial modell til grunn for organiseringen av psykiske helsetjenester.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Skal vi knele under presset eller diskutere problemet? Forfatterne ønsker seg flere brysomme arbeidstakere.

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

En tegneserie som er en dystopisk novelle. Et dataspill som ser verden fra et spedbarns perspektiv. Pushwagners «Soft City» og Krillbites «Among the sleep» utfordrer oss til å tenke annerledes. Er det derfor de er så skremmende?

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

Sissel Gran formidler utbryternes historier om samlivsbrudd med hjertevarme og empati både for dem som går – og dem som blir forlatt.

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

Boken beveger seg i spennet mellom normalpsykologi og patologi.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

For første gang er psykologisk forskning blitt råstoff for et teaterstykke. Eldre psykoterapeuter reflekterer over hva et langt yrkesliv ga dem – og hva det kostet.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

Forfatteren av denne boken er kanskje vår mest erfarne fagperson når det gjelder å assistere par i fastlåst mekling.

Sider