Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Forfatterne mener skolen kan være med og fremme nasjonens fremtidige psykiske helsekapital.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Denne boken kan bli en ny bauta i norsk psykologisk litteratur.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Målgruppa er for utydeleg, og språket manglar nærleik til opplevingane. Boka treffer meg ikkje.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Eg helsar debatten om medikalisering velkomen. Her er ei bok som gir eit kunnskapsgrunnlag for ein slik debatt.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatteren ønsker å nå studenter og fagpersoner – men også politikere. Hun lykkes i stor grad.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatterne står på trygg faglig grunn, men tør å forenkle.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

– Skilsmissen er så normalisert at den i liten grad berøres eksplisitt i barnelitteraturen.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Skjønnlitteraturens dypdykk i enkeltskjebner kan fange inn kompleksiteten ved selvmord og vekke vår medfølelse. Men kan skjønnlitteratur også si noe om risiko for selvmord?

Sider