Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

– Skilsmissen er så normalisert at den i liten grad berøres eksplisitt i barnelitteraturen.

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Skjønnlitteraturens dypdykk i enkeltskjebner kan fange inn kompleksiteten ved selvmord og vekke vår medfølelse. Men kan skjønnlitteratur også si noe om risiko for selvmord?

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Jeg hadde ønsket at en bok om praktisk selvmordsforebygging gikk tettere inn på håndverket.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Det er på tide å oppgradere kroppens posisjon i terapirommet. En mangefasettert bok om kroppen i psykoterapi er et godt startpunkt.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Tony Rousmaniere vil at eg skal bli betre som terapeut, at du skal bli betre. Han vil vi skal trene. Som lesar blir eg dratt inn.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Skal vi knele under presset eller diskutere problemet? Forfatterne ønsker seg flere brysomme arbeidstakere.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Peter Kinderman beskriver implikasjoner av å legge en psykososial modell til grunn for organiseringen av psykiske helsetjenester.

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

En tegneserie som er en dystopisk novelle. Et dataspill som ser verden fra et spedbarns perspektiv. Pushwagners «Soft City» og Krillbites «Among the sleep» utfordrer oss til å tenke annerledes. Er det derfor de er så skremmende?

Sider