Du er her

«Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet»

I Smedslund-debatten som løp i Psykologtidsskriftet fra april 2017 til august 2018 lå psykologiens kjerne i nøtteknekkeren.

Publisert
6. august 2019

I denne utgaven av Psykologtidsskriftet publiserer vi et nytt fagessay av professor emeritus Jan Smedslund med tittelen «Empirisk forskning må erstattes av språkanalyse. Her utdyper han sin fundamentale kritikk av psykologiensom vitenskap: Empirisk psykologisk forskning kommer ikke til a avdekke noe nytt om hva det vil si å vare menneske, og ambisjonen bør forkastes en gang for alle. I forbindelse med Smedslunds siste bidrag kan det være nyttig å nøste i noen tråder fra en debatt rundt Smedslunds tenkning i tidsskriftet for ett–to ar siden. I april 2017 sto Smedslunds kronikk «Det kommer an på» på trykk i Psykologtidsskriftet. Innlegget var ett i rekken som tok for seg det helt grunnleggende spørsmålet professoren har vært opptatt av siden 1970-tallet: Er psykologifaget egentlig en vitenskap som kan danne grunnlag for klinisk praksis? Smedslund har tvilt lenge, også i 2017. Tittelen og munnhellet «Det kommer an på» er dekkende for kjernen i argumentasjonen hans. Vi kan kjenne problemstillingen igjen i vårt eget liv, for eksempel når en venn spør: «Kommer hun til å ringe, tror du?» og vi svarer: «Det kommer jo helt an på …». Så lister vi opp en rekke omstendigheter som vil være med og bestemme dette, vel vitende om at det i tillegg er uhorvelig mange faktorer vi ikke har oversikt over, som også vil kunne påvirke personens valg. Smedslunds argumenter var i 2017 de samme som han har fremmet i årtier, motstrøms og på tvers: Når mennesker handler intensjonalt og målrettet i et komplekst indre og ytre miljø, gir det ikke mening å forsøke å eksperimentelt avdekke evige sannheter om individer, som også gjør seg gjeldende i terapiværelset. Det vitenskapelige målet om å kontrollere og predikere menneskelige handlinger på en måte som er relevant for klinikeren, synes i høyden å vare et vakkert ideal. Smedslund skrev da og skriver nå at vi er mer tjent med å se på psykologen som en slags improviserende altmuligmann/-kvinne – en bricoleur, etter sosialantropologen Claude Levi-Strauss. Bricoleuren tar i bruk det hun har for hånden, det hun har kunnskap om og intuitivt forstår, i møte med hvert egenartede individ. Psykologen blir slik en «jack-of-all-trades». Videre hevder Smedslund at sannhetene om det menneskelige allerede finnes i språket. I løpet av de siste 40 årene har han utviklet en egen form for språkanalyse, psykologikken, som han mener kan være med og danne et alternativt grunnlag for faget. Språkanalysen gjør han ytterligere rede for i essayet vi publiserer i denne utgaven.

Overvurderingen av det empiriske og undervurderingen av det selvfølgelige har ført oss inn i teoretiske og metodiske blindgater og til en praktisk lite anvendbar psykologi.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Kommenter denne artikkelen

Lindstad, T.G. (2006). Samtaler om en ny psykologi, Tidsskrift for Norsk psykologforening, 43(4), s. 365–367. Lindstad, T.G. (2019, 7. mai). Intervju [telefon]. Moxnes P. (2017). Et gjensyn med «Faget som ville være naturvitenskap». Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(6), 572–574. Ray Wilson, S. (2017). Smedslunds hjertesukk. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(5), 488–489. Skjerve, J. & Reichelt, S. (2017). Vitenskapelig absolutisme en gang til, Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(11), 1108–1109. Skjerve, J. & Reichelt, S. (2017). Varsel om en katastrofe. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(8), 761–763. Sletvold, J. (2018). Alternativet. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56(5), 368–369. Sletvold, J. (2018). Hva vi er enige om og hva vi er uenige om. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56(8), 690–691. Smedslund, J. (2017). Det vi alle vet. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56(6), s. 534–535. Smedslund, J. (2017). Vi prøver igjen: Hvordan arbeider egentlig psykologer? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(12), 1202–1203. Smedslund, J. (2017). Ingen katastrofe for psykologien. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(10), 1022–1023. Smedslund, J. (2017). Psykologisk empiri er som virvlene i en bekk. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(6), 575. Time, J.K. (2016, 12. februar). Den umulige psykologen. Morgenbladet. Hentet fra https://morgenbladet. no/aktuelt/2016/02/den-umulige-psykologen