Psykologtidsskriftet lanserer manuskriptsentral

Psykologtidsskriftet styrker fra 1. juni sin rolle som organ for publisering av vitenskapelige artikler. Det skjer gjennom lanseringen av manuskriptsentralen ScholarOne Manuscripts.

– Vi har tydelige ambisjoner om å utvikle den vitenskapelige delen av vår redaksjonelle plattform. At vi nå er på lufta med ScholarOne, er en viktig milepæl i dette arbeidet, sier sjefredaktør Katharine C. Williams.

Hun sier at publisering av vitenskapelige artikler anno 2023 i hovedsak skal skje digitalt.

– I tråd med internasjonale retningslinjer er redaksjonen pålagt å sikre åndsverk, etablere systemer for å utføre plagiatkontroll, sørge for registrering i aktuelle registre, avklare mulige interessekonflikter og så videre. For bedre å kunne tilfredsstille disse standardene trenger redaksjonen et manuskripthåndteringssystem, en såkalt manuskriptsentral.

– Vårt valg falt på ScholarOne. Det er en manuskriptsentral utviklet i henhold til internasjonalt vedtatte krav til vitenskapelig publisering, opplyser Williams.

Hun påpeker betydningen av at fagfellevurderinger og ulike erklæringer fra forfattere behandles konfidensielt. Det krever at redaksjonens arbeidsprosesser svarer til gjeldende krav til datasikkerhet.

Hva vil være den største forskjellen for Psykologtidsskriftets forfattere?

– Manuskriptsentralen gir redaksjonen mulighet for å gi forfattere bedre oppfølging enn før. Arbeidsflyten blir mer automatisert, og behandlingen av manus vil bli mer effektiv. Forfattere vil få bedre oversikt over innsendte manuskripter og deres status i systemet. Disse gevinstene vil også gjelde fagfeller og ansatte i redaksjonen, sier Williams.

ScholarOne Manuscripts er en nettbasert tjeneste som i dette tilfellet er tilpasset Psykologtidsskriftets behov. Hvordan den virker og hvordan data lagres, er styrt av standardtjenesten Clarivate. Systemets hovedfunksjon er å la brukere sende inn og få behandlet vitenskapelige manus som de ønsker å publisere i Psykologtidsskriftet.

For å kunne bruke systemet, må forfattere og andre som skal benytte manuskriptsentralen opprette brukerkonto. Systemet har tre typer brukere: forfattere, fagfeller og ansatte i redaksjonen.

Fra og med 1. juni skal alle vitenskapelige artikler sendes inn via manuskriptsentralen. Manuskripter i andre sjangere enn vitenskapelige, blant annet debattinnlegg, skal sendes inn på e-post som før.

Du finner nærmere informasjon om ScholarOne under Skriv for oss.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 6, 2023, side 346

Kommenter denne artikkelen