Psykologer og bruk av tvang i psykisk helsevern … vellykket? 

I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern. Psykologene skulle bidra til mindre tvang, men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt. Torsdag 6. mai arrangerte Psykologtidsskriftet digital debatt om tvang i psykisk helsevern. Fikk du ikke med deg debatten live kan du se den i opptak nederst i denne saken.

  • Hadde ikke psykologene så mye å tilby likevel, tilpasset de seg litt for raskt en biomedisinsk tenkemåte? 
  • Mener vi fortsatt at tvangstallene er for høye, eller må vi innse at vi har nådd «riktig nivå»? 
  • ….eller er løsningen for å komme videre enda flere psykologer i psykisk helsevern?

6. mai kl 18.00 markerte Tidsskrift for Norsk psykologforening «20-årsjubileet» med en digital debatt. Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord inviterte vi sentrale stemmer i tvangsdebatten:

Anne-Kari Torgalsbøen

Anne-Kari Torgalsbøen, psykologiprofessor ved UiO og interessepolitisk ansvarlig for Psykologforeningens arbeid med lovendringen i 2001.

Didrik Heggdal

Didrik Heggdal, psykologspesialist og ansvarlig for utvikling av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi(BET), og leder for BET-prosjektet i Vestre Viken HF.

Olav Nyttingnes

Olav Nyttingnes, psykolog og postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning ved Ahus. Har doktorgrad om innhold og omfang av pasienters opplevelse av tvang i psykisk helsevern. (Foto: J. Nyttingnes)

Mette Ellingsdalen

Mette Ellingsdalen, menneskerettsaktivist, leder i bruker- og interesseorganisasjonen WSO –We Shall Overcome.

Wenche ten Velden Hegelstad

Wenche ten Velden Hegelstad, ph.d., psykologspesialist og bl.a. leder ved TIPS poliklinikk og senter for klinisk psykoseforskning ved Stavanger universitetssykehus.

 Katharine Cecilia Williams

Debattleder: Katharine Cecilia Williams, sjefredaktør i Psykologtidsskriftet.

Debatten ble streamet, og du kan se opptaket her:

Kommenter denne artikkelen