Prestesaken avvist for andre gang

KONKLUDERTE OM PRESTESAKEN Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker bestemte torsdag 17. juni å avvise en ny begjæring om gjenopptakelse av straffesaken mot en tidligere prest i Glåmdalen. Her er kommisjonen samlet onsdag 16. juni. Fra venstre nestleder Sven Ole Fagernæs, Elin Ramleth Østli, Tor Ketil Larsen, Hanne Helle Arnesen, Arne Gunnar Aas, Dag Jodaa og Timothy John Brennen.

Gjenopptakelseskommisjonen bestemte torsdag 17. juni at overgrepsdommen mot en 68 år gammel tidligere prest ikke blir gjenopptatt.

Publisert
21. juni 2021

– Det var en skuffende avgjørelse fra kommisjonen som ikke griper fatt i de store problemene med dommen. Vi vil se videre på avgjørelsen og saken for å finne ut hva som nå kan gjøres, sier advokat John Christian Elden, på vegne av den tidligere presten.

Mannen var prest i Den norske kirke. Han ble i 2008 dømt i Eidsivating lagmannsrett til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren.

Presten måtte i tillegg betale 575 000 kroner i erstatning. Stedatteren, i dag 37 år, fikk senere voldsoffererstatning på 640 000 kroner.

En begjæring om gjenåpning av saken ble også avslått i 2013. Saken ble i 2018 begjært gjenopptatt for andre gang. Nå er begjæringen avvist igjen, og avgjørelsen er enstemmig.

Kommisjonen skriver denne gangen at spørsmålet om fornærmedes troverdighet sto sentralt også i den første gjenåpningsbegjæringen. Kommisjonen viser til vurderingene i avgjørelsen 24. oktober 2013 og slutter seg til dette:

“Saken gjelder mange, til dels likeartede, overgrep som har foregått over et langt tidsrom, og som startet da fornærmede var svært ung.
Om fornærmede har enkelte feilerindringer eller blander sammen noen enkeltheter og enkelte hendelser, er dette ikke unormalt eller
påfallende, og tilsier ikke at hun har avgitt bevisst uriktig forklaring.”

Dagens kommisjon slutter seg også til følgende formulering fra fra forrige avvisning:

“Kommisjonen har verken funnet støtte for domfeltes anførsel om at fornærmedes troverdighet er svekket, eller anførselen om at
domfeltes troverdighet er styrket. Tvert imot finner kommisjonen at domfeltes erkjennelser av to «grenseoverskridende» handlinger
styrker fornærmedes troverdighet. Begge de aktuelle hendelsene er beskrevet av fornærmede under etterforskningen av saken. Det
foreligger således ikke grunnlag for at fornærmede har avgitt bevisst uriktig forklaring.”

Det er advokat og kommisjonens nestleder Sven Ole Fagernæs som har hatt ansvaret for Prestesaken, på grunn av leder Siv Hallgrens tidligere tilknytning til advokatfirmaet Elden.

Kommisjonsmedlemmene som avviste begjæringen denne gangen var i tillegg til nestleder Sven Ole Fagernæs, revisor Elin Ramleth Østli, seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen Tor Ketil Larsen, lagdommer i Agder lagmannsrett Hanne Helle Arnesen og tingrettsdommer i Rana tingrett Dag Jodaa.

Kommenter denne artikkelen