Tvil om utdanningen til sakkyndig psykolog i Prestesaken

UTDANNING Psykolog Bente Stolpestad er ikke spesialist i klinisk voksenpsykologi, slik hun opplyste til retten, ifølge dokumentasjon fra Psykologforeningen. Foto: Anne Kari Løberg/NRK

Sakkyndig i Prestesaken hadde ifølge Psykologforeningen ikke godkjenning av spesialitet, slik hun opplyste til retten. Hun opererte også med ugyldig stempel og var ikke medlem av Psykologforeningen da rapporten ble vurdert av Den rettsmedisinske kommisjon og retten.

Publisert
20. februar 2017

Rettsoppnevnt sakkyndig psykolog Bente Stolpestad omtalte seg som spesialist i klinisk psykologi, klinisk voksenpsykologi og klinisk nevropsykologi i sakkyndigrapporten hun leverte i Prestesaken. Opplysningene om at hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi står øverst på hver av sakkyndigrapportens 32 sider.

Stolpestad er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk nevropsykologi, ifølge dokumentasjon fra Psykologforeningen.

Men hun er ikke spesialist i klinisk voksenpsykologi, fordi hun ikke har levert skriftlig arbeid som kreves for godkjenning av denne spesialiteten, ifølge dokumentasjonen fra Psykologforeningen, som vi har fått tilgang til.

Psykologtidsskriftet har spurt Bente Stolpestad om dokumentasjon på dette skriftlige arbeidet som kreves. Det har hun ikke sendt.

(Saken fortsetter under bildet)


OPPLYSNINGER TIL RETTEN Her er toppteksten i rettsoppnevnt sakkyndig psykolog Bente Stolpestads rapport til Glåmdal tingrett i 2007. Foto: Utsnitt fra sakkyndigrapport i Prestesaken

 

Hun skriver i en e-post at hun har dokumentasjon av godkjente veiledningstimer, mange års praksis i voksenpsykiatrien og alle obligatoriske kurs med mer.

Vi har ikke lyktes i å få noen i Psykologforeningen til å kommentere saken.

Psykologspesialist og forsker Pål Grøndahl kommenterer saken slik:

– Det betyr at hun kan ha påstått seg kompetanse som hun ikke har. Det er å seile under falskt flagg. Det er alvorlig. Jeg har ikke lov til å skrive at jeg er hjelpepleier dersom jeg kun er pleiemedhjelper.

Nyvalgt leder Svanhild Mellingen i Fagetisk råd i Psykologforeningen vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Hun viser på generelt grunnlag til de etiske prinsippene for nordiske psykologer, i punktet «Redelighet og tydelighet» der det står:

Psykologen gir adekvate opplysninger om sine kvalifikasjoner, utdannelse, erfaring, kompetanse og faglige tilknytning, og benytter bare de yrkesbetegnelser som utdanning, autorisasjon og stilling gir rett til.

Stempel
Stolpestad stemplet sakkyndigrapporten sin på siste side med «N.P.S.». Psykologtidsskriftet har ikke funnet noen som vet hva forkortelsen «N.P.S.» står for. Heller ikke Den rettsmedisinske kommisjon, som vurderte rapporten i sin tid, vet hva forkortelsen er, får vi opplyst fra kommisjonen.

– Det er en bokstavfeil i stempelet til Bente Stolpestad, da det skulle stått «NPF» og ikke «N.P.S», det står selvfølgelig for Norsk Psykolog Forening.

Dette skriver advokat Hanne Lilleby i en e-post til Psykologtidsskriftet. Bente Stolpestad engasjerte Lilleby som advokat på saken etter at Psykologtidsskriftet tok kontakt.


URIKTIG STEMPEL Slik stemplet rettsoppnevnt sakkyndig psykolog Bente Stolpestad sin rapport i Prestesaken. Foto: Utsnitt fra sakkyndigrapport i Prestesaken

Pål Grøndahl kommenterer dette slik:

– Dette kan være detaljer, feil og forglemmelser. Det er i de tilfellene det blir mange slike feil hvor det kan mistenkes at det er systematikk i å seile under falskt flagg.

Markedskonsulent Winnie Engevold i Psykologforeningen opplyser at Stolpestad ikke har fått stempelet via Psykologforeningen, som psykologen var medlem av da rapporten ble skrevet.

– Ettersom logoen ikke er med på det individuelle stemplet, kan ikke vi ha laget det, sier Engevold.

Bente Stolpestad startet arbeidet med sakkyndigrapporten den 9. mars 2007, da var hun medlem i Norsk psykologforening. Den 30. mars ble sakkyndigrapporten registrert hos politiet, ifølge politidokumentene Psykologtidsskriftet har tilgang til.

Men den 1. april 2007 er Bente Stolpestad ikke lenger medlem av Psykologforeningen, ifølge annen dokumentasjon vi har fått tilgang til.

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) opplyser til Psykologtidsskriftet at kommisjonen fikk sakkyndigrapporten til vurdering den 10. april 2007. Da var Bente Stolpestad ute av Psykologforeningen. Den 13. april kom vurderingen av rapporten: «Det er ingen bemerkninger til denne grundige vurderingen», var konklusjonen til DRK.

Stryk
I en dokumentar om «prestesaken» i februarutgaven av Psykologtidsskriftet, gir fagfolk rapporten stryk.

– Jeg har i mine år i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ikke lest maken til psykolograpport, sier professor Svein Magnussen, ekspert på vitnepsykologi. Han var medlem av Gjenopptakelseskommisjonen i perioden fra 2003 til 2009.

Erklæringen oppfyller ikke de mest grunnleggende krav, ifølge psykiater og sakkyndig Asbjørn Restan.

I dag angrer daværende DRK-leder Randi Rosenqvist på vurderingen hun gjorde av rapporten.

Sakkyndigrapporten ble nylig klaget inn for Norsk psykologforening. Klagen ble ikke behandlet ettersom Bente Stolpestad ikke var medlem da klagen kom.

Kommenter denne artikkelen