Du er her

Aktuelt

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Også psykologspesialist og forsker Dag Nordanger ønsker en prinsipiell diskusjon om forholdet mellom rettsprosesser og behandlingsprosesser.

ADHD
Publisert
6. mars 2018

Barn som går på ADHD-medisiner, får ingen fast oppfølging fra fastlege eller helsevesenet for øvrig. – Dette er urovekkende, særlig når vi vet så lite om langtidseffektene, sier BUP-lege Charlotte Lunde.

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Psykologspesialist Anders Skuterud er sterkt kritisk til BUP Haugesunds behandling av en jente (5) i en overgrepssak. Saken reiser debatt om forholdet mellom behandling og rettsprosess.

Intervju
Publisert
6. mars 2018

Nevroforsker Joseph LeDoux vil ta frykten ut av amygdala. Og gi den tilbake til hver og en av oss.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, er ikke enig i at undersøkelsen deres gir et uriktig bilde av hvordan unge jenter har det.

Publisert
5. februar 2018

Se ikke bort fra at My Little Pony kan bringe oss nærmere hverandre.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Ungdatas fortelling om unge jenters psykiske helse som stadig forverres, har festet seg i det norske samfunnet. Men gir fortellingen et riktig bilde av virkeligheten? Forsker Marthe Schille-Rognmo tror ikke det.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

En arbeidsgruppe anbefaler intern modell for organisering av klinikken ved Psykologisk institutt (PSI) i Oslo. Universitetsstyret har siste ord.

Publisert
4. januar 2018

Bare en liten del av de med depresjon, angst og alkoholmisbruk søker hjelp og blir behandlet for det.

Nyheter
Publisert
4. januar 2018

Sosial utjevning skal være et overordnet mål i Psykologforeningens satsing på forebygging for barn og unge.

Sider