Du er her

Aktuelt

Profesjon i endring
Publisert
1. november 2019

Rådet for psykisk helse og Mental Helse vil fortsatt beskytte psykologtittelen. Det vil ikke Mental Helse Ungdom og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Nyheter
Publisert
1. november 2019

Representanter for universitetsmiljøene vil gjøre profesjonspsykologen til «klinisk psykolog». Psykologforeningen frykter pasientforvirring og advarer mot bruk av bindestrekstitler.

Nyheter
Publisert
1. november 2019

Psykologforeningen mener det er uheldig og rettslig tvilsomt om Helsedirektoratet nå legitimerer at tittelen ´klimapsykolog´ kan benyttes av andre enn dem som er autorisert som psykolog.

Christian Zimmermann. Foto:  Arne Olav Hageberg
Publisert
1. november 2019

Å oppnå god kvalitet i psykisk helsevern handler mye om å oversette pakkeforløpene til et språk som gir mening der folk jobber, mener Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals institutt i Oslo.

Statsbudsjettet 2020:
Publisert
31. oktober 2019

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Nyheter
Publisert
11. oktober 2019

– Jeg står ved det jeg har sagt og trekker meg ikke som visepresident. Det ville satt organisasjonen i en veldig vanskelig situasjon, sier Heidi Tessand.

Nyheter
Publisert
11. oktober 2019

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Rune Frøyland
Nyheter
Publisert
4. oktober 2019

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det er åpnet for en endring i bruk av psykologtittelen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal, Helse- og omsorgsdepartementet.
Nyheter
Publisert
2. oktober 2019

Psykologforeningens politiske ledelse mener det er uakseptabelt at Helsedirektoratet åpner opp for at andre enn autoriserte psykologer kan bruke psykologtittelen, for eksempel tittelen klimapsykolog.

Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Svendsen Tessand. Foto: Psykologforeningen
Profesjon i endring
Publisert
1. oktober 2019

Titlene «klimapsykolog» og «arkitektpsykolog» kan nå brukes av personer uten autorisasjon som psykolog, ifølge Helsedirektoratet.