Du er her

Aktuelt

Vel å merke
Publisert
1. mai 2004

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri arrangerte i februar i år den 3. Nasjonale Konferanse om akutt-psykiatri i Oslo.

Vel å merke
Publisert
1. mai 2004
Vel å merke
Publisert
1. mai 2004

Et kurs for deg som vil noe! Kurset er tverrfaglig, og gir relevant kompe-tanse for andre verv og lederjobber.

Vel å merke
Publisert
1. mai 2004
Reportasje
Publisert
1. mai 2004

Thailand er kjent som smilets land. Men det gamle tabuet mot å uttrykke negative følelser sliter på folk.

Samfunnspsykologi
Publisert
1. mai 2004

Magnar Nesset er den femtiande psykologen som har tatt spesialiteten i samfunns-psykologi. Han meiner grupper for pårørande av rusmiddelmisbrukarar er eksempel på god samfunnspsykologi.

Intervju
Publisert
1. april 2004

Våren 1999 stoppet alt opp for organisasjonspsykologen Wenche Lien. Hun var utslitt, 43 år gammel. – Det er det beste som kunne hendt meg, sier hun nå. Erfaringene fra denne perioden fødte ideen om å etablere et skreddersydd tilbud til slitne mennesker. Resultatet er «ladestasjonen» Tidens Hus.

Reisebrev
Publisert
1. april 2004

«Regarding PTSD, you know, the big problem is that P stands for Pervasive, not Post. The problem that Palestine faces is that recurring trauma has set the stakes of trauma at a new level.» (kollega i Gaza)

Nyheter
Publisert
1. april 2004

I april tiltrer psykolog Reidar Kvaal Hjermann stillingen som barneombud for en periode på fire år. – En million nordmenn er uten stemmerett. De trenger en talsmann. Det er meg, sier han. – Med dette har jeg fått en unik mulighet til å påvirke barns rettigheter.

Nyheter
Publisert
1. april 2004

Et bedre behandlingstilbud med nedgang i tvangstiltak og økt pasienttrivsel. Det er resultatet av et tettere samarbeid mellom psykologer og psykiatere i akutt psykisk helsevern, i følge psykologer som jobber i feltet. Nå vil NPF etablere et nettverk for disse psykologene.

Sider