Du er her

Aktuelt

Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Konferanse
Publisert
1. juni 2004

Konferansen om tvang i psykisk helsevern i Oslo ble et sterkt møte mellom pasienter, pårørende, fagfolk og myndigheter. Ingunn Øye fra Aurora foreslo at helsevesenet oppretter stillinger som «brukerlærere». – En god idé, sa Finn Aasheim fra Sosial- og helsedirektoratet.

Nyheter
Publisert
1. juni 2004
Nyheter
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Reportasje
Publisert
1. mai 2004

Thailand er kjent som smilets land. Men det gamle tabuet mot å uttrykke negative følelser sliter på folk.

Sider