Du er her

Aktuelt

Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Reisebrev
Publisert
1. februar 2005
Nyheter
Publisert
1. februar 2005

Psykolog Richard H. Knoff er fylkestrygdedirektør i Oslo. Han forvalter en sum på omkring 23 milliarder kroner per år, og leder en arbeidsplass med 750 ansatte. – Livskvaliteten til svært mange mennesker avhenger av denne etaten, sier han.

Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005

Joar Tranøy har nedlagt et stort arbeid over mange år for å skape debatt om brudd på menneskerettigheter innen psykisk helsevern. Tidsskriftet har spurt ham om bakgrunnen for hans sterke engasjement og mer generelt: Hva skal til for å nå frem og utvikle handlingskompetanse i et slikt påvirkningsarbeid?

Sider