AktueltSe alle ›

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, lanseres som kandidat til vervet som president i Norsk psykologforening.
Landsmøte 2019

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, ble 21. juni lansert som den tredje kandidaten til vervet som president i Norsk psykologforening.

Opp i Stortinget fredag

Prisbelønt undervisningsopplegg om psykisk helse går en usikker framtid i møte etter åpen konflikt mellom aktører. Fredag kommer saken opp i Stortinget.

Tvangslovsutvalget

– Med det nye lovforslaget styrkes tjenestenes plikt til å tilby nødvendige tiltak for å unngå tvangsbruk, sa jusprofessor Bjørn Henning Østenstad da han presenterte utredningen «Tvangsbegrensningsloven» tirsdag formiddag.

Tommy Sotkajærvi er bekymret for lavt engasjement blant medlemmene i Norsk psykologforening.  – Lite involvering fra grasrota er et demokratisk problem jeg ønsker å gjøre noe med.

Kamp om presidentverv

Nå blir det igjen presidentkamp i Norsk psykologforening. Lokalavdelingen i Akershus ønsker Tommy Sotkajærvi som president.

Nyheter

Norsk psykologforening skal velge ny president på landsmøtet i høst. Nå har valgkomiteen gjort seg opp en mening om hvem psykologene bør velge.

Nyheter

Presidentkandidat Håkon Skard er skeptisk til tittelen «president» i Norsk psykologforening.

Reportasje

En gruppe innbyggere med langvarige psykiske helseutfordringer fikk stille fastlegen spørsmål om medisinene sine. Det utløste nye spørsmål de aldri hadde våget å stille tidligere. Et viktig skritt mot ekte medborgerskap, mener psykolog.

Psykisk helse i Kommune-Norge

Forum for psykologer i kommunen mener det er uheldig at ulike departementer styrer sine sektorer, mens det ofte er et sterkere tverrfaglig samarbeid i kommunene.

Psykisk helse i Kommune-Norge

Hvem skal forebygge, og hvem skal behandle psykisk syke i kommunen? Vi ble med PP-psykologen og den nye kommunepsykologen i Strand i Rogaland på jobb.

Kunnskapsdepartementet:

Regjeringen vil ha et faglig sterkt PPT som samarbeider godt med skole og barnehage.

Presidentkampen:

Fremtidens psykologer er bekymret for utviklingen i psykisk helsevern.  De lurer på hva Psykologforeningens presidentkandidater vil gjøre for foreningens 1300 studentmedlemmer.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

MeningerSe alle ›

Debatt

Helsedirektoratet må utrede de medisinske konsekvensene av de nye diagnosene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) før de desentraliserer behandling av transpersoner.

Kommentar

Psykologtidsskriftet intervjuet Steve Bannon. Heeelt uinteressant for norske psykologer. Eller?

Landsmøte 2019: Hovedsatsningsområde

Forslagene til nye hovedsatsningsområder for Psykologforeningen vil gi psykologroller som bryter med helsevesenets profesjonsforståelse.

Debatt

Vi vet hva gjentatte krenkelser fra de nærmeste gjør med et menneske, og hva som skal til for at bedring kan skje. Men behandlingstilbudet reflekterer ikke fagfeltets kunnskap, 

Kamp om presidentverv

God manøvrering i en omskiftelig tid krever ledelse som mestrer balanse. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet i Norsk psykologforening, skriver Tommy Sotkajærvi.

Kamp om presidentverv

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Samhandling

Når hjelpetjenestene har hovedfokus på sitt eget budsjett taper alle. Særlig rammer det dem med alvorlige og sammensatte behov; de mest sårbare pasientene og familiene.

Leder

Jevnlig hører vi fra behandlere om tidspresset i psykisk helsevern. Det er derfor langt fra gitt at man kan sette seg ned og gi rom for at den enkelte skal komme til orde, ja, finne ordene.

Vitenskapelig publisering

Reagerer voksne menn likt på seksuelle overgrep i voksen alder?

Klimapsykologi

Fremtiden er over oss. Det er på tide å våkne. Klimapsykologi bør bli Psykologforeningens hovedsatsingsområde etter landsmøtet i høst

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Uenigheten om hvorvidt kompleks PTSD er distinkt forskjellig fra andre diagnoser, blir irrelevant i et nettverksperspektiv
Vitenskapelig artikkel

En tradisjonell forståelse av kompleks PTSD innebærer at symptomer betraktes som en konsekvens av diagnosen. I en nettverksforståelse ses kompleks PTSD som et kausalt nettverk av observerbare variabler.

Oppsummert

Barn uttrykker seg i stor grad kroppslig og nonverbalt. Å se de nonverbale uttrykkene fra et musikalsk perspektiv gir tilgang til barnets indre opplevelsesverden.

+ For abonnenter
Fra praksis

Klinikere ser seg ofte blind på dysfunksjon i møte med unge personer med vedvarende psykose. Recoverybevegelsens vektlegging av livsmestring gir et nødvendig korrektiv til dette.

+ For abonnenter
Fagessay

De mest helende øyeblikk i et terapiforløp oppstår ut av spontane, improvisatoriske samspill med pasienten, gjerne ut av samspill som utenfra sett kan fortone seg som det reneste tøv.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

«Med ondt skal ondt fordrives», heter det. Ved Oslo universitetssykehus bruker man blant annet dataspill som belønning hos dataspillavhengige og skolevegrende ungdommer.

+ For abonnenter
Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Bokessay

To spennende bøker skrevet av to svært ulike forfattere, tar opp hvordan det er å vokse opp og leve med en funksjonshemning.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Det å være i dialog, og få beskrive hvordan forstyrrelsen oppleves, kan i seg selv virke oppklarende og samlende på et skjørt selv, ifølge forfatteren.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

+ For abonnenter
Fagessay

Ungdom kjennetegnes av en nesten fundamentalistisk trang til å tro, mener Julia Kristeva. Agnar Mykle skildret den unge guttens storhetsdrømmer og sviende nederlag. I møte mellom psykoanalytikeren Kristeva og forfatteren Mykle trer ungdomsfasens særegne kriser tydelig frem.

+ For abonnenter
TV-serie

Andre dokumentarserier har gjerne fokusert på behandlingsprosessen, mens «Sinnssykt» viser hvordan det kan være å leve med.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

I boken Harde fakta utveksler to menn fortellinger om kjærlighet, savn, identitet og sorg, men også om betydning av vennskap som bærer når annet brister.

+ For abonnenter
Essay

Hvordan, Jordan, ble du så demagogisk? Hvorfor forlot du din regel nummer 9 – Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet? Er det fordi du holder så hardt i regel nummer 8 – Si sannheten – eller i hvert fall, ikke lyv, at predikanten i deg har overtatt styringen?

+ For abonnenter
Klassikeren

Johan Cullberg, Kris och utveckling, 1975

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver