Kommentar

Om sykehustalen mest er et årlig rituale uten følger for helseforetakenes daglige dont, eller om det faktisk er en måte å styre sykehusene på er et åpent spørsmål.

Sykehustalen 2019

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å foreslå hvordan den gylne regel bør innrettes fra 2020. I dag holdt helseminister Bent Høie sin årlige sykehustale.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

MeningerSe alle ›

Analyse

Tittelen på Blankholm-utvalgets NOU 2018:16 forteller om dens innhold: «Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.» Prinsippene vil stå sentralt i den kommunale tjenesteutviklingen i årene som kommer.

 

 

 

Selvmord i psykisk helsevern

For å få ned det høye antallet selvmord må det psykiske helsevernet erstatte psykiatriens sykdomsmodell med psykologiske og humanistiske tilnærminger.

Psykoanalysen

Noen begreper tilhører en meningsdimensjon og er avhengige av vår subjektivitet for å være virksomme.

Psykoanalysen

Eros har omtrent samme presisjonsnivå som om noen sa Dette er Gud, skriver Sigmund Karterud som svar til innlegget "Psykoanalyse og vitenskap" av Jon Morgan Stokkeland.

Psykoanalysen

Psykologifaget må ha flere grunnlag, svarer Jon Morgan Stokkeland.

Psykoanalysen

Libidoteorien har en enestående plass i psykoanalysens historie. Den vekker fortsatt følelser.

Kommunepsykologrollen

Det er ikke intensjonen at psykologer i kommunene skal bli som fastleger. Men vi deler en allmennklinisk oppgave som er annerledes enn å arbeide i spesialisthelsetjenesten.

Selvmord i psykisk helsevern

Det er ingen motsetning mellom kvalitet i behandling og pasientsikkerhet

Selvmord i psykisk helsevern

Helsetilsynets læringspunkter kan paradoksalt nok hindre godt selvmordsforebyggende arbeid med vår pasientgruppe.

Leder

 "Ressurser er nødvendigvis begrenset, og en satsning på psykisk helsetiltak i en kommune betyr at andre kommunale tiltak ikke gjennomføres"

Organisering av helsetjenester

Forskning antyder at å gå i terapi ofte forsterker effekten av behandlingen. Men konsultasjonshyppighet er ikke virkeligheten i norsk psykisk helsevern. Trenger vi å reorganisere oss?

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

PrestesakenSe alle ›

Prestesaken

I en ny uttalelse tar Den rettsmedisinske kommisjon avstand fra konklusjonene i psykolograpporten som var sentral i bevisvurderingen i den såkalte Prestesaken.

PRESTESAKEN

Randi Rosenqvist angrer på vurderingen hun gjorde av en sakkyndigrapport i Prestesaken. Kan vi stole på sakkyndige psykologers vurderinger i rettssaker?

Dokumentar

Rettsstaten dømte en prest i Glåmdalen for overgrep mot stedatteren. Mangelfull etterforskning, en subjektiv psykolog-rapport og tvilsomme troverdighetsvurderinger bidro til dommen. Dette er historien om en rettsprosess der det meste gikk galt.

AktueltSe alle ›

Selvmord i psykisk helsevern

Psykologtidsskriftet har besøkt en avdeling ved Sykehuset Innlandet der en ung jente tok livet sitt for drøyt et år siden. I ett år har de ansatte jobbet med å innføre nye sikringstiltak etter pålegg fra Helsetilsynet. Her er utsikt fra akuttenheten.

Intervju

Da Allen Frances ledet arbeidet med diagnosemanualen DSM-4, omtalte New York Times ham som verdens mest innflytelsesrike psykiater. Som pensjonist skjøt karrieren for alvor fart da han ba om tilgivelse for dette arbeidet.

+ For abonnenter
Psykologi og rettssikkerhet i overgrepssaker

Bistandsadvokat Elisabeth Rød (bildet) trekker nå kravet om erstatning mot Haugalandet-mannen som i fjor ble frikjent for incest.

Nyheter

Fagsjefen i Psykologforeningen, Åste Herheim, svarer på psykologiprofessor Ole Jacob Madsens kritikk av psykologstanden.

– Helse til befolkningen i distriktet er ikke like prioritert som helse til folk i store byer. Dette er et maktproblem, mener psykologspesialist ved Finnmarkssykehuset, Malin Fors.

+ For abonnenter

FagbidragSe alle ›

Fra praksis

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner. Da må klinikere basere seg på kjent utviklingspsykologisk kunnskap, og sørge for et godt samarbeid mellom alle instansene som er involvert i slike saker.

MBRP bygger på godt dokumenterte behandlingstilnærminger, og kombinerer tilbakefallsforebygging med kognitiv atferdsterapi, med mindfulness-basert og mindfulness-basert kognitiv terapi
Vitenskapelig artikkel

Nyere litteraturgjennomgang støtter Helsedirektoratets anbefaling av mindfulness-basert tilbakefallsforebygging ved rusbrukslidelser. For mer robust kunnskap om denne tilnærmingens effekt på tilbakefall trengs det imidlertid mer forskning.

Fra praksis

I prosessen «med å få det bedre» hadde noe blitt enda verre.

Fra praksis

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

InntrykkSe alle ›

Bokanmeldelse

Om forsøket på å forstå det uforståelige.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Viktige temaer og dilemmaer trekkes frem, men boka blir for argumenterende.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boka gir ikke bare en innføring, men behandler også grunnleggende spørsmål i utviklingspsykologisk tenkning og forståelse.

+ For abonnenter
Intervju

Hva skjer når man spør Sissel Gran om å samtale om en roman  som har betydd mye for henne? Svar: Et dypdykk ned i et av norsk litteraturhistories mest gåtefulle, desperate og ensomme sinn.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver