Prestesaken

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurderer ytterligere utredning i den såkalte Prestesaken. Endelig avgjørelse kommer ikke før tidligst i høst.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

Psykisk helse i Kommune-Norge

Forum for psykologer i kommunen mener det er uheldig at ulike departementer styrer sine sektorer, mens det ofte er et sterkere tverrfaglig samarbeid i kommunene.

Psykisk helse i Kommune-Norge

Hvem skal forebygge, og hvem skal behandle psykisk syke i kommunen? Vi ble med PP-psykologen og den nye kommunepsykologen i Strand i Rogaland på jobb.

Kunnskapsdepartementet:

Regjeringen vil ha et faglig sterkt PPT som samarbeider godt med skole og barnehage.

– Framtidens psykolog kan få en samfunnsøkonomisk betydning det er vanskelig å forstå rekkevidden av, sier professor Egil Nygaard ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

+ For abonnenter
Tvang i psykisk helsevern

Det finnes tiltak som kan få tvangstallene ned. Likevel lærer man ikke av dem som får ned tvangen i psykisk helsevern, landslederen i Mental Helse.

+ For abonnenter
Nyheter

Pasienter har bedre økonomiske rettigheter gjennom NAV hvis de er langtidsinnlagt på grunn av fysisk sykdom, enn hvis innleggelsen gjelder psykisk sykdom.

Nyheter

Siden 2015 er det blitt sju prosent flere psykologer i spesialisthelsetjenesten.

Landsmøte 2019

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, tar ikke gjenvalg som presidentkandidat. Han vil jobbe som president fram til landsmøtet som avsluttes 22. november.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

MeningerSe alle ›

Debatt

Også psykologer tror at man kan se på en person om de har en utviklingshemning. Slik er det ikke.

Landsmøte 2019

Det finnes en rekke saker som er viktig for Psykologforeningens medlemmer. Hvordan kan du som medlem sette din sak på dagsorden på årets Landsmøte?

Debatt

Pasienter opplever for ofte alvorlige krenkelser fra offentlig psykisk helsevern knyttet til uriktige nedtegnelser i journalen.

Samtykkekompetanse

En av utfordringene med det norske regelverket knyttet til samtykkekompetanse, er at pasienter risikerer å ikke få den helsehjelpen de sårt trenger.

Utviklingspsykologi

Det er riktig at de primære emosjonene kunne ha vært problematisert bedre i min bok om utviklingspsykologi.

Derfor

Med høstens kommunevalg for øye vil Psykologtidsskriftet se nærmere på hvilke løsninger kommunene har valgt når de skal gi hjelp til personer med psykiske helseplager

Psykisk helsevern

Hvorfor snakkes det så lite om det ubevisste i psykisk helsevern?

FagbidragSe alle ›

Forskning på seksuelle overgrep har i liten grad fokusert på utsatte menn
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter
Oppsummert

Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Essay

Hvordan, Jordan, ble du så demagogisk? Hvorfor forlot du din regel nummer 9 – Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet? Er det fordi du holder så hardt i regel nummer 8 – Si sannheten – eller i hvert fall, ikke lyv, at predikanten i deg har overtatt styringen?

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

+ For abonnenter
Klassikeren

Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en menniska till förändring på hennes egna villkor, 2006

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Nancy McWilliams imponerer i en nyoversatt bok om nytteverdien av psykoanalytisk personlighetsdiagnostikk.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver