Tidsskrift for norsk psykologforening
nr. 7 2019
Evidensbasert praksis
asd

AktueltSe alle ›

Reportasje

Regjeringen vil løfte frem gården som pedagogisk arena. På gården Kjerlingland i Lillesand er hestene en del av skolestaben.

Bare én av ti helsekroner går til å forske på helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det holder ikke, mener Åse Snåre i KS.

+ For abonnenter
Nyheter

Saker om klima og miljø har vært fraværende i Norsk psykologforenings øverste politiske organ de siste ti årene.

Psykologspesialist Arnhild Lauveng, leder for tvangslovutvalget Bjørn Henning Østenstad, helseminister Bent Høie og psykologspesialist Tormod Stangeland.
Tvangslovutvalget

Psykologspesialistene i Tvangslovutvalget, Arnhild Lauveng og Tormod Stangeland, nikker samstemt: I forslaget til ny tvangslov mener de at frivilligheten er satt i høysetet.

Nyheter

Knappe to måneder etter at Akershus fylkeslag lanserte ham som presidentkandidat, kaster Tommy Sotkajærvi inn håndkleet.

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, lanseres som kandidat til vervet som president i Norsk psykologforening.
Landsmøte 2019

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, ble 21. juni lansert som den tredje kandidaten til vervet som president i Norsk psykologforening.

Nyheter

Prisbelønt undervisningsopplegg om psykisk helse går en usikker framtid i møte etter åpen konflikt mellom aktører. Fredag kommer saken opp i Stortinget.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

MeningerSe alle ›

Samvær

Kan møter mellom traumatiserte barn og deres foreldre bidra til reparasjon av barnet, eller er det noe barnet må skånes for? Og kan slike møter skje innenfor de rammer loven gir for samvær mellom barn og foreldre?

Folkehelse

Regjeringen ønsker å hjemle psykologkompetansen også i folkehelseloven. 

Journalistikk

Du kjenner ham som nettredaktør i Psykologforeningen. Etter godt over 10 år er han ikke lenger en viktig brikke i foreningens kommunikasjonsstrategi. Nå er han Psykologtidsskriftets nye journalist.

Selvmord

Utsagn som stadig gjentas, har lett for å bli trodd – også av godt utdannede fagpersoner.

Debatt

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Kamp om presidentverv

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

Psykisk helsevern

Psykisk helsetjenester kan ikke være kun for de med gåavstand til klinikken.

Psykisk helsevern

Rovdrift i spesialisthelsetjenesten truer psykologers posisjon i helsevesenet. Psykologforeningen må styrke de nyutdannede slik at de klarer å stå i mot økt press i tjenestene.

Kronisk utmattelsessyndrom

Nøkkelen til å bli frisk av ME ligger nettopp i å ta ansvar for egen atferd.

Kommentar

Psykologer i spesialisthelsetjenesten opplever at de ikke tilbyr god nok behandling og at de har for mye å gjøre. Det forteller en kartlegging nylig gjort av Psykologforeningen.

Kjønnsinkongruens

Helsedirektoratet må utrede de medisinske konsekvensene av de nye diagnosene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) før de desentraliserer behandling av transpersoner.

Kamp om presidentverv

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Klinikere må være klar over farene for både feildiagnostisering og feilbehandling
Evidensbasert praksis

Sammenhengene mellom ADHD og traumereaksjoner er både komplekse og gjensidige, og offentlige retningslinjer gir få konkrete anbefalinger. Enn så lenge er det derfor den enkelte klinikers kunnskap om tilstandene som sikrer god utredning og behandling.

Tvang i psykisk helsevern

Det er oppsiktsvekkende at den samme populasjonen som ble antatt å ha behov for tvungen behandling bare måneder tidligere, nå har frivillig kontakt med behandlingstilbudet.

Oppsummert

Vi hever våre moralske standarder når vi skuer fremover: Gårsdagens synder tilgis lettere enn det vi kan komme til å gjøre i morgen

Fagessay

De mest helende øyeblikk i et terapiforløp oppstår ut av spontane, improvisatoriske samspill med pasienten, gjerne ut av samspill som utenfra sett kan fortone seg som det reneste tøv.

+ For abonnenter
Studien indikerer at TF-CBT kan være hjelpsomt for barn med symptomer på kompleks posttraumatisk stresslidelse
Vitenskapelig artikkel
Vi ønsket å undersøke hvorvidt norske traumeeksponerte barn med komplekse symptomer på traumer opplevde bedring med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

«Med ondt skal ondt fordrives», heter det. Ved Oslo universitetssykehus bruker man blant annet dataspill som belønning hos dataspillavhengige og skolevegrende ungdommer.

+ For abonnenter
Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Bokessay

For å møte andre som famler i det eksistensielle dypet, våger forfatteren å bevege seg i sine egne dunkle tjern.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

+ For abonnenter
Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier, 1892

+ For abonnenter
Fagessay

Ungdom kjennetegnes av en nesten fundamentalistisk trang til å tro, mener Julia Kristeva. Agnar Mykle skildret den unge guttens storhetsdrømmer og sviende nederlag. I møte mellom psykoanalytikeren Kristeva og forfatteren Mykle trer ungdomsfasens særegne kriser tydelig frem.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Det å være i dialog, og få beskrive hvordan forstyrrelsen oppleves, kan i seg selv virke oppklarende og samlende på et skjørt selv, ifølge forfatteren.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver