AktueltSe alle ›

President Hofgaard svarer Skard:

Hverken jeg eller Psykologforeningen kan ta ansvar for at helseforetakene ignorerer sin eier.

Psykologforeningens landsmøte 2019

Lokalavdelingen i Buskerud har nominert sin kandidat til toppvervet i Norsk psykologforening.

Håkon Skard er ny presidentkandidat:

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet.

Psykologforeningens landsmøte 2019:

Oslo lokalavdeling har nominert sin kandidat til vervet som president i Norsk psykologforening.

Landsmøte 2019

Både sentralstyret og presidentskapet er på valg på Psykologforeningens landsmøte i november. Følges tradisjonen, blir det gjenvalg gjennom akklamasjon. Men uten kamp om vervene, gis vi ingen alternative visjoner for hvordan foreningen bør arbeide i årene som kommer.

Nyheter

For andre gang i løpet av en måned har Sivilombudsmannen slått ned på ulovlig tvangsmedisinering i psykisk helsevern.   

– Tvangsmedisinering bør forbys, sier menneskerettsaktivist Mette Ellingsdalen.

– Ulovlig tvangsmedisinering kan være utbredt i psykisk helsevern, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Intervju

Behandling med den hallusinogene drikken ayahuasca kan være forløsende, men er meningsløst uten hardt egenarbeid, mener den kanadiske legen Gabor Maté.

+ For abonnenter
Sykehustalen 2019

Ventetider er ikke lenger den beste indikatoren på hva som er god kvalitet innenfor rus- og psykisk helsefeltet, mener forskningsleder Sverre Nesvåg i Korfor. Les flere reaksjoner på helseministerens årlige sykehustale.

Kommentar

Om sykehustalen mest er et årlig ritual uten følger for helseforetakenes daglige dont, eller om det faktisk er en måte å styre sykehusene på, er et åpent spørsmål.

Sykehustalen 2019

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å foreslå hvordan den gylne regel bør innrettes fra 2020. I dag holdt helseminister Bent Høie sin årlige sykehustale.

Haugalandet-saken

En mann fra Haugalandet ble dømt til ni års fengsel i tingretten for seksuelle overgrep mot datteren. Nye bevis kom fram i ankesaken. Nå er mannen frifunnet også for erstatningskravet.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

MeningerSe alle ›

ICD-11:

Transpersoner er ved sine fulle fem og må bli møtt med bekreftende helsehjelp heller enn et psykiatrisk sykdomsfokus.

Språkbruk i psykisk helsevern

Utover på 2010-tallet endte vi dessverre opp med altoppslukende begreper som «psykisk sykdom» og «psykisk syke».

Psykoanalysen

Freud advarte mot kulturer som slutter å bruke begreper som beskriver de destruktive, narsissistiske og irrasjonelle kreftene i menneskesinnet.

Psykoanalysen

Ønsker jeg en «omkamp om libidoteorien», spør Sigmund Karterud. Svaret er nei.

Menneskerettigheter

Menneskerettighetsbrudd er ikke noe som skjer i andre land. De skjer også her og nå. Et eksempel er asylmottaket på Trandum – unntaket som ble regelen.

Tvang i psykisk helsevern

Hittil er det kun Psykologforeningen av profesjonsforeningene som har støttet retten til å reservere seg mot tvangsmedisinering i psykiatrien

Psykoanalysen

Eros har omtrent samme presisjonsnivå som om noen sa Dette er Gud, skriver Sigmund Karterud som svar til innlegget "Psykoanalyse og vitenskap" av Jon Morgan Stokkeland.

Psykoanalysen

Psykologifaget må ha flere grunnlag, svarer Jon Morgan Stokkeland.

Kommentar

Psykisk helse var et av nøkkeltemaene da næringslivsledere og politikere møttes for å løse verdensproblemer i Davos.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Kognitive vansker er en av de sentrale risikofaktorene for frafall fra rusbehandling
Alkoholavhengighet, kognitive vansker, rusbehandling og rehabilitering

Alkoholavhengige kan ha kognitive vansker som hindrer dem i å få utbytte av ordinær behandling. Kognitiv rehabilitering kan bedre kognitiv fungering, og dermed bidra til at pasienten får mer ut av behandlingen.

Fra praksis

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner.

Fra praksis

I prosessen «med å få det bedre» hadde noe blitt enda verre.

Fra praksis

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

Oppsummert

Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Intervju

I romanen Infinite Jest fant Jon Vøllestad en storslått skildring av depresjon, avhengighet og individets vilkår i en verden uten klare orienteringspunkter.

– Den skildret en moderne psykologi, og en kulturkritikk som foregrep Trumps Amerika, mener han.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Denne boka kan nå mennesker som ellers aldri ville interessere seg for terapi.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Det finnes ikke én terapimetode som passer for alle med posttraumatiske stressreaksjoner. Forfatterne gir oss et nyttig innblikk i de mange metodene som brukes i dag.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Om forsøket på å forstå det uforståelige.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Viktige temaer og dilemmaer trekkes frem, men boka blir for argumenterende.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boka gir ikke bare en innføring, men behandler også grunnleggende spørsmål i utviklingspsykologisk tenkning og forståelse.

+ For abonnenter

PrestesakenSe alle ›

Prestesaken

I en ny uttalelse tar Den rettsmedisinske kommisjon avstand fra konklusjonene i psykolograpporten som var sentral i bevisvurderingen i den såkalte Prestesaken.

PRESTESAKEN

Randi Rosenqvist angrer på vurderingen hun gjorde av en sakkyndigrapport i Prestesaken. Kan vi stole på sakkyndige psykologers vurderinger i rettssaker?

Dokumentar

Rettsstaten dømte en prest i Glåmdalen for overgrep mot stedatteren. Mangelfull etterforskning, en subjektiv psykolog-rapport og tvilsomme troverdighetsvurderinger bidro til dommen. Dette er historien om en rettsprosess der det meste gikk galt.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver