Nyheter

Fagsjefen i Psykologforeningen, Åste Herheim, svarer på psykologiprofessor Ole Jacob Madsens kritikk av psykologstanden.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

I sin nye bok svinger psykologiprofessor Ole Jacob Madsen svøpen over medier, psykologstanden og forskere.

Debatt NÅ

Jeg ser ikke mye galt i å hjelpe folk til å tenke annerledes så lenge folk opplever det nyttig i situasjoner som kan være litt vanskelige.

Rettssikkerhet i overgrepssaker

Internrapport og Fylkesmannen kritiserer BUP Haugesunds rolle før dommeravhør i overgrepssak. Høyesterett har opphevet dom fra lagmannsretten, men saken fortsetter i rettssystemet.

Psykologtidsskriftet har fått svar fra aktører i Haugalandet-saken om Fylkesmannens kritikk og at Høyesterett har opphevet erstatningsdommen fra lagmannsretten. Her er svarene i sin helhet.

 

Intervju

Filmer, TV-serier og teaterstykker med autistiske rollefigurer møter stor entusiasme blant publikum. Hvorfor? Og er det egentlig bra? Vi spurte tre autister og en skuespiller som i tre år har spilt autist.

Internklinikken ved NTNU

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU mener internklinikken ved psykologisk institutt bør organiseres på samme måte som andre helseutdanninger ved universitetet, det vil si utenfor campus.

+ For abonnenter
Internklinikken ved NTNU

Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim kjenner seg ikke igjen i rektor Gunnar Bovims framstilling av klinikkstriden.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Mestringshusene AS, avd. Notodden
Alternativ til Vold (ATV) Arendal
Stamina

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

InntrykkSe alle ›

Intervju

Hva skjer når man spør Sissel Gran om å samtale om en roman  som har betydd mye for henne? Svar: Et dypdykk ned i et av norsk litteraturhistories mest gåtefulle, desperate og ensomme sinn.

Bokanmeldelse

Alle som i noen grad bruker vitenskap i sin hverdag, vil kunne la seg engasjere og skremme av denne boken.

Bokanmeldelse

Interessante kontroverser vises frem, men drøftes ikke videre. Som leser slippes jeg for raskt.

Bokanmeldelse

Peder Kjøs har en rik assosiasjonsevne, og tar vare på erfaringer som senere kommer til nytte i arbeidet som psykolog.

FagbidragSe alle ›

Samlet sett viser våre funn en tett sammenheng mellom diagnosekriterier og portretteringer av personer med autistiske trekk i film og tv
Fagbulletin

Når autismespekterforstyrrelse fremstilles på film og TV, kan det gi økt oppmerksomhet og kunnskap om diagnosen, men også forsterke stereotypiske fremstillinger.

Fra praksis

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

Evidensbasert praksis

Søvnforstyrrelser og psykiske plager som angst og depresjon er vanlig ved Parkinsons sykdom. Både farmakologiske og psykologiske intervensjoner kan være til hjelp.

Fra praksis

I prosessen «med å få det bedre» hadde noe blitt enda verre.

MeningerSe alle ›

Kronikk

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis i psykologi (EBPP) hevder å kunne tilby beste behandlingsprinsipp, men hvor godt forstår vi egentlig hvordan evidensbasert praksis virker?

Organisering av helsetjenester

Forskning antyder at å gå i terapi ofte forsterker effekten av behandlingen. Men konsultasjonshyppighet er ikke virkeligheten i norsk psykisk helsevern. Trenger vi å reorganisere oss?

Psykoanalysen

Mitt anliggende er en teori som omfatter både relasjonsbehov og seksualitet som grunnleggende krefter i menneskelivet.

Hvis fagfeltet får ansvar for å avverge selvmord uten å ha realistisk mulighet til å få det til, øker enkeltbehandlernes frykt
Debatt

Helsetilsynets læringspunkter kan paradoksalt nok hindre godt selvmordsforebyggende arbeid med vår pasientgruppe.

Leder

Ser vi på 2018-årgangen av Psykologtidsskriftet, finner vi også linjer som peker inn i 2019. Som psykologrollen og tjenesteutvikling, men også psykologifagets kunnskapsgrunnlag.

Debatt

Internasjonalt psykologarbeid må være basert på menneskerettigheter, slik at innsatsen faktisk bidrar til rettferdighet og utvikling.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver