Du er her

7 ledige 100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF

7 ledige 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til bydel Alna, Bjerke, Stovner, Østensjø, Grorud eller Søndre Nordstrand

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets januar-utgave som utkommer 2. januar 2020
 

Søknadsfrist
23. januar 2020