Du er her

50 % stilling fast for psykolog

Snåsa kommune / Snåasen tjielte

Snåsa kommune/Snåasen Tjielte er en kommune med ca. 2.000 innbyggere i Trøndelag, nord og øst for Snåsavatnet. Sentrum og det meste av bebyggelse ligger i nordenden av Snåsavatnet. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Fjellområdene er vide mot grensa til Sverige i øst hvor det også er store områder med status som nasjonalpark. Det er rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen og det er ca. 2 timer til flyplass/Værnes med bil.

Stillingen er lokalisert ved Familiesentralen hvor det jobber både leger, helsesykepleier, psykisk helsearbeider og spesialsykepleiere samt fysio- og ergoterapeut. Psykologen rapporterer direkte til enhetsleder. SANKS, Samisk Nasjonalt kompetansetjeneste har kontor i Snåsa og det jobbes med mulighet for felles fagmiljø for psykolog.

Hovedoppgaver

  • Lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til barn, voksne og familier
  • Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
  • Gode muligheter for å være med og utvikle stillingen


Kompetansekrav
Søker må ha evne til god kommunikasjon og samhandling. Du som kan tenke deg stillingen må ha gode evner til å arbeide systematisk, strukturert og målrettet, være selvstendig og fleksibel, og må kunne samarbeide godt med innbyggere i alle aldre, samt aktuelle samarbeidende instanser.

Vi tilbyr
Et godt sosialt, aktivt og spennende arbeidsmiljø, hvor det legges vekt på utvikling og høy grad av faglighet.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. Søknad sendes på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside: www.snasa.kommune.no

Kontaktpersoner
Spørsmål om stillingen kan rettes til psykiatrisk sykepleier,
Siv Anita Aasum tlf. 916 45 881 eller enhetsleder
Familiesentralen, Ragnhild Moum Agle tlf. 995 83 727.

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets februar-utgave som utkommer 1. februar 2021 
 

Søknadsfrist
1. mars 2021