Du er her

Flere psykologer i spesialisthelsetjenesten

Siden 2015 er det blitt sju prosent flere psykologer i spesialisthelsetjenesten.

Publisert
1. april 2019

Det er likevel legene som står for den største økningen, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har blitt 11 prosent flere leger i spesialisthelsetjenesten i løpet av de tre siste årene. Ser man bort fra psykologer, leger og sykepleiere, har antall helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten gått kraftig ned: Hele 12 prosent mellom 2015 og 2018. SSB forklarer denne endringen på følgende måte:

«Over halvparten av de sysselsatte i spesialisthelsetjenesten er utdannet som enten lege, psykolog, sykepleier eller helsefagarbeider. En dreining mot økt bruk av polikliniske konsultasjoner og færre liggedøgn bidrar til forskjellig utvikling i etterspørselen etter disse utdanningene. Leger og psykologer har økt i antall, mens antall helsefagarbeidere har gått ned. Helsefagarbeideres oppgaver er mer knyttet til døgnenheter enn poliklinikker. Dette kan være en forklaring på nedgangen for denne gruppen.»

Hvis man bryter tallene ned på antall kliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, i praksis DPS-ene, og sammenlikner dem med oppholdsdøgn/liggedager, ser man den nevnte utviklingen i tall:

Mellom 2017 og 2018 gikk antall liggedøgn ned med over 33 000, eller rundt tre prosent, mens antall kliniske konsultasjoner (både leger og psykologer) økte med nesten 300 000. Det er en økning på hele 11,6 prosent i løpet av et år. Antall psykologer i spesialisthelsetjenesten økte  med én prosent fra 2017 og 2018.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommenter denne artikkelen