Lawrence Longaue 1954–2008

Publisert
1. august 2008

Lawrence Longauer døde brått og uventet i juni i år.

Han var født i Budapest, men foreldrene flyktet til Canada i forbindelse med Sovjetunionens invasjon av Ungarn i 1956. Lawrence forble i Ungarn i seks år, under ekstremt kummerlige forhold, før han flyttet etter foreldrene til Canada, og videre til Norge i 1978.

Han lærte seg hurtig godt norsk og tok embetseksamen i Bergen i 1986. Siden jobbet han som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten i Tromsø, som klinisk psykolog ved Hammerfest Sykehus og ved BUP Kirkenes. Han begynte som psykolog ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk ved Salten Psykiatriske Senter i 1996, og, med ønske om å starte med privatpraksis, avsluttet han sin jobb der før han døde.

Han hadde en stor entusiasme og interesse for flere felter, fra EMDR og biofeedback til skjemafokusert terapi, og han var en hengiven beundrer av Jeffrey Young. De siste årene viste han også stor interesse for positiv psykologi, og var dessuten svært engasjert i å utvikle et dataprogram som kartleggingsverktøy for pasienter.

Han var klinikkens ubestridte mester i å danse swing, og mange vil nok savne ham i sosiale sammenhenger framover.

Lawrence hadde alltid mange pasienter i behandling, viste stor omsorg og strakk seg langt når det gjaldt tilgjengelighet. Lange og intense arbeidsdager var en selvfølge, og han var så å si aldri sykmeldt i de tolv årene han jobbet hos oss. Det var kanskje ingen tilfeldighet at han ble funnet død ved sitt skrivebord i sitt hjemmekontor, på handlingsplanet, hvor han døde nærmest på post.

Lawrence Longauer vil bli savnet av kollegaer og pasienter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side 1019

Kommenter denne artikkelen