SEPTEMBER

Fordypningsprogram klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2. samling

1.-2. september 2008, Oslo

Kurs 382-08

Fordypningsprogram klinisk barne- og ungdomspsykologi, 1. samling

3.-5. september 2008, Bergen

Gruppeledere: Kjetil Lysne og Svanhild Mellingen

Kurs 391-08

Påmeldingsfrist 23.07.2008

Fordypningsprogram klinisk voksen, 7. samling

4.-5. september 2008, Oslo

Kursledere: Tove Mathiesen og Marit Grande

Kurs 307-08

Fordypningsprogram klinisk voksen, 5. samling

4.-5. september 2008, Oslo

Kursledere: Marius Råkil og Halvor Kjølstad

Kurs 325-08

Fordypningsprogram klinisk voksen, 4. samling

8.-9. september 2008, Oslo

Kursleder: Anne Lill Ørbeck

Kurs 334-08

Fordypningsprogram klinisk nevropsykologi, 5. samling

10.-12. september 2008, Oslo

Kursledere: Jørgen Sundby og Anne-Grethe Urnes

Kurs 435-08

Fellesprogram 633-08, 3. samling

10.-12. september 2008, Oslo

Koordinator: Maria Gjems-Onstad

Medkoordinator: Marius Råkil

Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer, 4. samling

(Fordypningsprogram)

10.-12. september 2008, Oslo

Kursledere: Reidar Hole m.fl.

Kurs 464-08

Fordypningsprogram klinisk nevropsykologi, 1. samling

17.-19. september 2008, Oslo

Kursledere: Torhild G. Berntsen og Rune Raudeberg

Kurs 431-08

Påmeldingsfrist: 06.08.2008

Fellesprogram 811-08, 1. samling

17.-19. september 2008, Bergen

Koordinator: Anne Seim Grønningsæter

Medkoordinator: Per Isdal

Programmet er fullt

Empatisk kommunikasjon, 3. samling

(fritt spesialkurs)

18. september 2008

Kursleder: Lisbeth Brudal

Kurs 118-08

Fordypningsprogram klinisk voksenpsykologi, 2. samling

18.-19. september 2008, Bergen

Kursledere: Bjarte Kyte og Margrethe C. Øglænd

Kurs 272-08

Fordypningsprogram klinisk voksenpsykologi, 6. samling

18.-19. september 2008, Bergen

Kursledere: John Sjøvold og Carl Gamst

Kurs 316-08

Fordypningsprogram klinisk voksenpsykologi, 3. samling

22.-23. september 2008, Oslo

Kursledere: Jon T. Monsen m.fl.

Kurs 263-08

Fordypningsprogram klinisk barne- og ungdomspsykologi,6. samling

22.-23. september 2008, Oslo

Gruppeledere: Birgit Svendsen, Brita Hjermann, Solveig Slåtto Gjems og Anne-Stine Høvo Meltzer

Kurs 366-08

Fellesprogram 761-08, 1. samling

24.-26. september 2008, Oslo

Koordinator: Asbjørn Kolseth

Medkoordinator: Rolv Mohn

Programmet er fulltegnet

Fellesprogram 614-08, 4. samling

24.-26. september 2008, Oslo

Koordinator: Helge Eliassen

Medkoordinator: Pål Erik Carlin

Fellesprogram 742-08, 2. samling

24.-26. september 2008, Oslo

Koordinator: Marianne Hansen

Medkoordinator: Anita Strand

Fordypningsprogram klinisk voksenpsykologi, 7. samling

25.-26. september 2008, Oslo

Kursleder: Arne Repål

Kurs 297-08

Fordypningsprogram klinisk barne- og ungdomspsykologi, 6. samling

25.-26. september 2008, Bergen

Gruppeledere: Jorunn B. Øpsen, Kjetil Lysne og Svanhild Mellingen

Kurs 376-08

Introduksjonskurs i sexologi «sexologiske problemstillinger og tilnærminger»

(fritt spesialkurs)

25.-26. september 2008

Kursledere: Elsa Almås og

Espen Ester Pirelli Benestad

Kurs 134-08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen