Du er her

20 % fast stilling for psykolog / psykolog­spesialist

Spesialisert rehabilitering
Ravneberghaugen - senter for mestring og rehabilitering

Ravneberghaugen er en privat stiftelse som ligger i naturskjønne omgivelser på Hagavik i Os kommune, 35 km sør for Bergen. Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest på tverrfaglig spesialisert rehabilitering av 34 pasienter innenfor gruppene: muskel-skjelett, skader, kreft og hjertesykdom fase 1. I tillegg har vi et dagrehabiliteringstilbud til 8 pasienter med muskel- skjelettlidelser og skader.

 

Ravneberghaugen satser på kompetanse- og fagutvikling innenfor tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Vårt fagteam består av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.

Ravneberghaugen søker etter en engasjert og dyktig psykolog/psykologspesialist med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet.

Søker har:

 • Klinisk erfaring som psykolog eller psykologspesialist
 • Erfaring innenfor Kognitiv terapi, avspenningsteknikker, ulike kartleggingsverktøy og Mindfullness
 • God evne til kommunikasjon og samhandling
 • Personlige egenskaper som integritet, selvstendighet og utviklingsorientering
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling

Arbeidet vil bestå i pasientveiledning i forhold til livsmestring og motivasjon for livsstilsendringer både individuelt og i grupper. I tillegg vil arbeidet bestå i psykologfaglig veiledning/undervisning og samarbeid innad i de tverrfaglige teamene.     
 

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og stabilt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til Virkes avtaleverk for spesialisthelsetjenesten    

 

Nærmere informasjon om stillingen og Ravneberghaugen ved:

 • Daglig leder: Ranveig Klingsheim: tlf.  56 57 04 04 / 958 46 365
 • Fagteamleder: Nina Farsund: tlf. 56 57 04 28

Se også info på våre nettsider: www.ravneberghaugen.no

Søknad med CV sendes til Ravneberghaugen på: stillinger@ravneberghaugen.no 
 

Arbeidssted
Ravneberghaugen - senter for mestring og rehabilitering
Søknadsfrist
6. februar 2019