Du er her

2 x 100 % psykolog­spesialist / psykolog

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3–4 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre forståelsestilnærmeringer.

«Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen»

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialister, spesialsykepleiere, sosionomer, idrettskonsulenter. En stilling er besatt med erfaren psykologspesialist.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har Helfo godkjent Fekjær for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten. Dette vil kreve flere spesialister og søker derfor etter psykologspesialist / psykolog (2 stk.) i 100 % stilling. 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Diagnostisering og kartlegging
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken


PERSONLIGE EGENSKAPER/KVALIFIKASJONER:

 • Klinisk spesialist i psykologi (psykolog kan søke – vil få veiledning)
 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning

VI TILBYR:

 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjaer.no
For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

KONTAKTPERSONER:
Institusjonssjef Elling Fekjaer, tlf. 905 91 545, e-post: elling.fekjaer@fekjaer.no
Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf. 915 13 484, epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 3 uker pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets februar-utgave som utkommer 1. februar 2021 
 

Søknadsfrist
Tre uker etter utlysning