Du er her

2 psykologspesialister

til nyopprettet ambulant team - BUPA Seksjon for Nevropsykiatri DS Vestre Viken

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Se mer på www.vestreviken.no

Stillingene er ved Seksjon for Nevropsykiatri, BUPA, med primær tilknytning til et nyopprettet ambulant team. Det ambulante teamet vil være tverrfaglig sammensatt med legespesialist, to psykologspesialister, klinisk vernepleier og psykiatrisk sykepleier. Seksjonen har hele Vestre Viken som opptaksområde, og består også av et poliklinisk utredningsteam med overlege , nevropsykolog og klinisk pedagog.

Målgruppen vil være barn og unge med komplekse nevropsykiatriske tilstander med lavt funksjonsnivå og spørsmål om samtidig psykisk lidelse, der poliklinisk innsats ikke har ført frem. Pasienter med alvorlig funksjonsfall knyttet til kjent eller mistenkt autismespekterforstyrrelse vil være en av målgruppene. Pasientene vil kunne ha behov for differensialdiagnostisk utredning og/ eller tidsavgrenset oppfølging og tiltaksutforming via arenafleksibel jobbing.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgavene vil bli varierte og faglig utfordrende, og bestå i diagnostisk utredning og funksjonsvurdering, behandling og veiledning. Arbeidsformen vil måtte tilpasses pasientens behov og funksjonsnivå, og vil ofte innebære bruk av mer fleksibel og skreddersydd metode. Arbeidsoppgavene vil kunne omfatte overføring/oppbygging av kompetanse rundt pasienten, inkl veiledning til foreldre og ulike samarbeidspartnere som andre offentlige/ private hjelpeinstanser og institusjoner.

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med relevant spesialitet og bakgrunn klinisk nevropsykologi, klinisk barn/unge, habilitering eller klinisk voksen. Alternativt kan søker som er cand paed spec/cand ed m spesialitet i klinisk pedagogikk og relevant tilleggskompetanse og erfaring komme i betraktning for den ene av stillingene. Ved innstilling vil teamets samlede kompetanse og erfaring vektlegges.
   
 • Det vektlegges bred erfaring med med komplekse nevropsykiatriske tilstander og samtidig psykisk lidelse og lavt funksjonsnivå. Kompetanse på differensialdiagnostikk og praktisk tiltaksutforming ved alvorlig funksjonsfall hos personer innenfor autismespekteret. Erfaring med vurdering av alvorlig psykisk lidelse og selvmordsrisiko er ønskelig. Erfaring fra kompetanseoppbygging på ulike nivåer i hjelpeapparatet vektlegges.
   
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk.
   
 • Stillingen vil kreve førerkort klasse B.
   
 • Politiattest må fremlegges.

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Utdanningstittel: Cand. psychol el cand paed spec med klinisk spesialisering

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er god til å kommunisere, og kan oversette utredningsarbeid. Du er fleksibel, liker både tradisjonelle og alternative arbeidsmetoder, inkludert arenafleksibel tilnærming. Du har evne til nytenkning, og liker muligheten til å kunne påvirke utviklingen av tjenestetilbud. Du liker å veilede og undervise, og holder deg faglig oppdatert. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med spesialister innenfor klinisk nevropsykologi, klinisk pedagogikk, barnepsykiatri, vernepleie og psykiatrisk sykepleie.
 • Mulighet til å påvirke utformingen av det faglige tjenestetilbudet.
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland
 • Konkurransedyktige betingelser

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Ref. nr.: 3984876563
Stillingsbrøk: 100 % fast
Antall stillinger: 2

Kontaktinformasjon: Anne Lene Friis Søhoel, seksjonsleder/overlege, tlf. 922 41 362, e-post sbslen@vestreviken.no og Trine Nebell, teamleder ambulant team/psykologspesialist, tlf. 901 51 704, e-post sbnebt@vestreviken.no

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

Søknadsfrist
29. desember 2018