Du er her

2 psykologer (kommunepsykolog/ psykologspesialist)

Vennesla kommune - enhet for Barn og familie og enhet for Livsmestring

Vil du være med å bygge opp en god psykologtjeneste i vår kommune?  Da trenger vi deg/dere nå!

Vennesla kommune ønsker å bygge opp et miljø rundt psykologtjenesten. Vi ønsker derfor å ansette 2 psykologer (kommunepsykolog/ psykologspesialist) i 100 % stilling, slik at vi blir faglig sterkere. Psykologene vil bli ansatt i enhet for Barn og familie og enhet for Livsmestring.

Enhet for barn og familie består av barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, Habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og spes.ped.team 0–6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.

Enhet for Livsmestring gir tilbud etter lov om kommunale helse­ og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.

Vi tilbyr
Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Flotte kolleger med engasjement og mye spennende kompetanse. Delta i spennende nybrottsarbeid innen psykisk helsearbeid i kommunen. God pensjonsordning og lønn etter avtale. Vennesla kommune kan også dekke eventuelle utgifter knyttet til flytting etter gjeldene bestemmelser. Vi flytter inn i nye lokaler med høy standard på utforming og utstyr, høsten 2019.

Fullstendig oversikt og utfyllende informasjon om de ledige stillingene finner du på  www.vennesla.kommune.no

Kontaktpersoner:
Enhetsleder Anne­Cathrine Hodnemyr, tlf. 982 99 808 Avdelingsleder Lars­Otto Nome, tlf. 995 77 040

Lenke til annonsen/søk stilling

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

 

 

Søknadsfrist
28. april 2019