Du er her

2 psykologer i 12 måneders vikariat fra 01.01.2023 - 31.12.2023

St. Olavs Hospital - Nidaros DPS, Klinikk psykisk helsevern, Allmenn, Rehabilitering og Sikkerhet, Seksjon 3, Allmenseksjonen - Angst og OCD-teamet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Nidaros DPS, Seksjon 3, Angst og OCD-teamet søker etter:

2 psykologer i 100 % stilling vikariat  i 12 måneder fra 01.01.2022 - 31.12.2022

Vil du være med i vårt team og bli vår kollega. Vi søker dyktige  og engasjerte medarbeidere til Angst og OCD-teamet. 

Angst og OCD-teamet har som hovedoppgave å drive utredning og spesialisert behandling av pasienter med angstlidelser.

Teamet har, i hovedsak gruppebaserte behandlingsprogrammer for tvang og andre angstlidelser.

Behandlingstilbudet for de ulike angstlidelsene er basert på eksponering med responsprevensjon, kognitiv atferdsterapi, samt metakognitiv terapi (MCT).

Vi tilbyr 4-dagers behandling for OCD, panikklidelse og sosial fobi og MCT-grupper for GAD, helseangst og OCD.

Teamet har tradisjoner med fokus på evaluering av egen behandling og forskning,  er med i et nasjonalt nettverk, har deltatt i flere nasjonale forskningsprosjekter og samarbeider med nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskere.

Vi søker etter medarbeidere som kan lede behandlingsgrupper for de ulike lidelsene og som  har interesse for evaluering og utvikling av behandlingstilbudet samt deltagelse i forskningsprosjekter.

Teamet har pr.idag 10 behandlerstillinger og består av psykologspesialister, psykologer, spesialergoterapeut, psykiatrisk sykepleiere med videreutdanning, studenter under opplæring og vi har leger  tilgjengelig.


Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Angst og OCD-teamet.


Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag med ansvarsområder for sentrum og østlige deler av Trondheim, samt kommunene på Fosen, Malvik, Selbu og Tydal.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling av voksne med psykiske helseutfordringer. Nidaros DPS kan tilby behandling i poliklinikk, døgnenhet og i ambulante team. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning, og har et særlig fokus på psykisk helse og arbeid.

I tillegg har vi et eget lærings og mestringssenter med spesielt fokus på pårørende. Nidaros DPS og flere av våre enheter ligger på Østmarkneset (Lade). I tillegg har vi enheter på Øya og Fosen.

Her kan du lese mer om Nidaros DPS:

https://stolav.no/avdelinger/psykisk-helsevern/klinikk-psykisk-helsevern-allmenn-rehabilitering-og-sikkerhet/avdeling-nidaros-dps


Arbeidsoppgaver

 • Lede/være terapeut i 4-dagers grupper for pasienter med tvangslidelse, panikkangst og sosial angstlidelse
 • Individuell behandling av pasienter som ikke kan delta i gruppebehandling og deltagelse i gruppeterapi som tilbyr metakognitiv behandling
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med samarbeidspartnere
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning (Psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Oppgaver i tråd med enehtens ansvarsområde


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog og/eller psykologspesialist
 • Erfaring fra psykiatrisk poliklinikk eller annen psykiatrisk avdeling for å møte et bredt spekter av psykiske helseutfordringer
 • Utredningskompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Du er engasjert i faget og har stå på vilje
 • Du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og har godt humør
 • Du liker å jobbe selvstendig men også i team
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring
 • Et sosialt inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringer i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Du må legge ved vitnemål, attester og evt. autorisasjon med den elektroniske søknaden i Webcruiter


Kontaktinformasjon: Svein Haseth, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 954 62 621, e-post Svein.Haseth@stolav.no og Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576, e-post Hilde.Charlotte.Kverno@stolav.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2022