Du er her

100 % avtale­hjemmel i nevro­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Drammen

Ledig 100 % avtalehjemmel i nevropsykologi lokalisert til Drammen

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,
enhet for psykisk helsevern og rusbehandling,
e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk
søknadsskjema:
helse-sorost.no/ledigstilling


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som utkommer 2. november 2020
 

Søknadsfrist
22. november 2020