Du er her

100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Askim

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi
lokalisert til Askim

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,
enhet for psykisk helsevern og rusbehandling,
e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
eller telefon 62 58 55 00.
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2021 
 

Søknadsfrist
22. oktober 2021