Du er her

100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Oslo øst, bydel Søndre Nordstrand

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Oslo øst, bydel Søndre Nordstrand

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgaven som utkommer 1. juni 2021 
 

Søknadsfrist
22. juni 2021