Du er her

100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Flekkefjord

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Flekkefjord

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai 2021 
 

Søknadsfrist
24. mai 2021