Du er her

100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Gjøvik

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Gjøvik

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:

helse-sorost.no/ledigstilling


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets januar-utgave som utkommer 4. januar 2021 
 

Søknadsfrist
25. januar 2021