Du er her

Avtale­hjemmel i klinisk barne- og ungdoms­psykologi

Helse Midt-Norge RHF har ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Lokaliseres i Trondheim

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF . I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF . Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner

Helse Midt-Norge RHF har ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Praksisen skal i sin helhet konsentreres rundt arbeid med barn og unge og skal lokaliseres i Trondheim. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen.

 

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no

- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.

 

Lenke til annonsen

Søk stilling

 

Annonsen er fra Tidsskriftets desember-utgave

 

Arbeidssted
Lokaliseres i Trondheim
Søknadsfrist
4. januar 2019