Du er her

To 100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Oslo øst – bydel Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand

Ledig to 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert
til Oslo øst – bydel Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,
enhet for psykisk helsevern og rusbehandling,
e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
eller telefon 62 58 55 00.

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2021
 

Søknadsfrist
22. oktober 2021