Du er her

100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi

Lokalisert til Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand
Helse Sør-Øst RHF
Ti 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.
Praksisene skal lokaliseres til bydelene Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand i Oslo.
Nærmere opplysninger:
Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge eller rådgiver Tina Cecilie Sanders, telefon 02411
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: www.helse-sorost.no/ledigstilling

 

Annonsen er fra Tidsskriftets desember-utgave

Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
24. desember 2018