Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Menneskerettigheter

Temabilde

Innhold #12 2009

Menneskerettighetsbasert praksis Odd Harald Røkenes, Haldis Hjort, Nora Sveaass
Barns rett til deltakelse – teoretiske og praktiske utfordringer i profesjonelle hjelperes samarbeid med barn Oddbjørg Skjær Ulvik
Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon Joar Øveraas Halvorsen, Nora Sveaass
Towards the Restoration of Individualized Assessment of Mental Health in Refugee Law Cecilia M. Bailliet
Menneskerettigheter i psykisk helsevern Tonje Lossius Husum, Haldis Hjort
Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer Henriette Sinding Aasen
Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Et brukerperspektiv på menneskerettigheter og psykisk helse Odd Volden
Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt Line Joranger
Menneskeretter for homofile og lesbiske. Retten til å bevege seg fritt Anbjørg Ohnstad
Okkupert barndom Kerstin Söderström
Eit endra menneske Arne Olav L. Hageberg & Kenneth Bjerga Dalglish
Etterlyser psykologar i rettsvesenet
– Det kan kjennes fryktelig Svein Arthur Kallevik
Psykolog og politisk aktivist Astri Vannebo & Eva Rosa Hollup
Fattigdommens lukt og smak Haldis Hjort & Bjørn Erik Larsen
Under Nobels kateter Svein Arthur Kallevik
Færre vedtak om tvang
Psykologer i media
Førti år på dødscelle Jon Trana
Rettferd for handikappede Per Johan Isdahl
Bokanmeldelser
Psyko-babbel? Karen Kollien Nygaard
Debatt og kommentar
Doktorgrader
Ut av dvalen, psykologer! Gro Hillestad Thune
Håp Tor Levin Hofgaard
Inviterte til nødvendig tankesmie Arne Olav L. Hageberg