Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forebygging hos ungdom

Temabilde

Innhold #3 2007

Hjelp der nøden er størst: Nye arenaer for tidlig intervensjon og psykologisk rådgivning Ingunn Skre, Catharina E. Wang
Mestring hos ungdom: Validering av en norsk oversettelse av Adolescent Coping Orientation for Problem Experiences Ingunn Skre, Yngvild Arnesen, Camilla Breivik, Lars Inge Johnsen, Bas Verplanken, Catharina E. Wang
Psykhjelpen på Tvibit: Psykologisk rådgivningstjeneste på ungdommens kulturhus i Tromsø Catharina E. Wang, Kjersti Berge, Lars Inge Johnsen, Yngvild Arnesen, Camilla Breivik, Trond Bruun Hanssen, Greta Jentoft, Ingunn Skre
Asperger syndrom og eksekutive funksjonsvansker: konsekvenser for behandling Nina Stenberg
Ein studie av aldring hos personar med Downs syndrom Børge Holden, Jens Petter Gitlesen, Grete Vikin
Forebygging av psykisk helse blant studenter ved hjelp av et lavterskeltilbud på Internett Kristian Sørensen et al.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten John Agnar Johansen
Herths håpsindeks Tone Rustøen & Astrid Klopstad Wahl
Intenst lyttende Nina Strand
Økonomi og empati Nina Strand
Psykologer i media
Den unge mannen og havet Arne Olav L. Hageberg
Med rett til å streika Arne Olav L. Hageberg
Forskningsnytt
Terapi mot selvskadende atferd Reidar Ommundsen
Hatets psykologi Marit Netland
Debatt og kommentar
Husker mindre uten tenner
Forskningsnotiser
En høvding innenfor klinisk familiepsykologi Arne Holte
Kan vi tenke oss glade? Vigdis Songe-Møller
Sosiale helseforskjeller også i psykisk helse An-Magritt Aanonsen
Det muliges kunst Nina Strand
Psykolog, forfatter og foreleser Arne Olav L. Hageberg
Om kjærlighet, toppfotball og leger uten grenser Are Evang, Hanne Netland Simonsen
… psykologer i vitnerollen Christian Zimmermann
Vel å merke