Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Norsk Psykologforening 75 år

Temabilde

Innhold #11 2009

Psykologer og brukere – fra behandling til samhandling? Anne Grethe Klunderud
Hvem går til psykolog? Lars Wichstrøm
Den forskende terapeut – refleksjoner over forskningsetikk og kvalitativ metodologi Ellen Sæter Hansen, Bengt Karlsson
Sammenhengen mellom barndomstraumer og senere utvikling av psykotiske lidelser Julie Rendum Klæth, Roger Hagen
Når den blinde skal lede den døve –tolkebruk i psykisk helsevern Kathrine Cecilia Peterson, & Katharine Cecilia Peterson
Psykologene kan bidra i samfunnsplanleggingen
Einar Gerhardsens tale til psykologene
75 år med økt innflytelse Nina Strand
Kampen om psykologiutdanningen
Psykologien tente håp om fred
Seks omforeningen
Kor går psykologien? Arne Olav L. Hageberg
– Innadvendt grunnhaldning Arne Olav L. Hageberg
Verdens gang 1946–1966
I margen ...
Den gjerrige psykologens psykologi Sondre Risholm Liverød
Sjelen i laboratoriet Astri Vannebo & Francesco Saggio
– Bedre enn noen gang Astri Vannebo & Arne Olav Hageberg
Kvinnen og Antikrist Olav Kandal
Forskningsintervjuet
Et mer inkluderende samfunn Roar Flåthen
Vårt syn på barn – et jubileum verd? Magne Raundalen
Debatt
Kommentar Astri Hognestad
Bokanmeldelser
Et nytt kapittel for psykisk helse Tor Levin Hofgaard
Tar den psykiske folkehelsa på alvor Per Halvorsen
Gjennombruddsprosjektom førstegangspsykoser Tove Mathiesen
11 000 psykologer i 2030 Joakim Solhaug
Fire nye år i FNs torturkomité
Lave terskler, høye ambisjoner Bjørnar Olsen
Førstelinje på skrytelisten Per Halvorsen
Leserne spør
Minneord: Minneord