Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Behandling av kronisk utmattelse

Temabilde

Innhold #9 2009

Eit optimistisk behandlingsperspektiv på kronisk utmattingssyndrom/ME Bjarte Stubhaug
Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/ME Torkil Berge, Lars Dehli
Er religion neglisjert i psykologutdanningen? Silje Endresen Reme, Lene Berggraf, Norman Anderssen, Tom Backer Johnsen
Gjensidighet og observasjon: Om innledningsfaser i barneterapi Birgit Svendsen, Ruth Toverud
Hva kjennetegner de minste barna uten akse 1-diagnose i DC: 0–3-systemet? Ida Brandtzæg, Rigmor Moe, Pia Risholm Mothander
Psykologisk hardførhet: En revidert versjon av den norske «Hardiness»-skalaen Sigurd William Hystad et al.
På ferie med Zimbardo Cathrine Moestue
– Manipulasjon er eit samfunnsproblem Arne Olav L. Hageberg
Om ikke å nå frem Anders Landmark
Politikersvar under lupen Nina Strand & Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Er vi best i klassen, eller skaper vi en tragedie? Espen Idås & Eystein Victor Våpenstad
Bokanmeldelser
Biologi og skjebne Guri Vindegg
Debatt og kommentar
Det tenkte er ofte det verste Ingvard Wilhelmsen
Valg 2009 – hva nå? Tor Levin Hofgaard
Flere og bedre psykologer Joakim Solhaug
Millionunderskot i fjor Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Vel å merke
Minneord: Minneord – Halldis Karen Leira 1945–2009