Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Det gode liv

Temabilde

Innhold #8 2009

Miljøpsykologi og jakten på det gode liv Einar Strumse
Meningsbærende tilstander og deres relevans for forståelsen av det gode liv Leiv E. Gabrielsen, Reidulf G. Watten
Ekstremvær i Norge – reaksjoner og oppfølging etter et jordskred Atle Dyregrov, Rolf Gjestad
Rammedes vurderinger av oppfølging etter et jordskred Atle Dyregrov
Kartlegging av vansker hos sped- og småbarn Rigmor Grette Moe, Pia Risholm Mothander
Satisfaction With Life Scale Joar Vittersø
Eit felles løft for Europa Arne Olav L. Hageberg
Lykkejegeren Astri Vannebo & Arne Olav L. Hageberg
Færre fordommer
Svar oss på dette! Nina Strand og Arne Olav L. Hageberg & Arne Olav L. Hageberg
En hverdag uten vern Emine Kale
Psykologer i media
Bokanmeldelser
Forskningsnotiser
Doktorgrader
Det beste i Norge er gratis! Ingunn Skre
Debatt og kommentar
Rasjonalitet Dag O. Hessen
Ute av syne – ute av sinn Tor Levin Hofgaard
Flere plasser på profesjonsstudiet Nina Strand
Leserne spør
Vel å merke