Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologi - nyliberalismens fanebærer

Temabilde

Innhold #2 2009

Politisk psykologi - mellom forklaring og forandring Nora Sveaass
Psykologi, samfunn og etikk Ole Jacob Madsen
Grunnleggende antagelser og symptomer på posttraumatisk stresslidelse blant mobbeofre Lars Glasø, Morten Birkeland Nielsen, Ståle Einarsen, Katharina Haugland, Stig Berge Matthiesen
Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost i psykisk helsevern Kjersti N. Fredheim
7 løgner om psykoterapi Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Fra tsjekkisk TV til rus-arbeid i Troms Svein Arthur Kallevik
Norsk soldat i skarpe oppdrag Arne Olav L. Hageberg & Jan Harald Tomassen
Psykologer i media
Tegnefilm fra Sabra og Shatila Jan-Martin Berge & Arthaus
Øverst i bunken Nina Strand
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Traumer blekner ikke alltid med årene Ingunn Skre
Debatt og kommentar
Psykisk helse på egne premisser Tor Levin Hofgaard
Nærmere pasientenes dagligliv Nina Strand & Roger Neumann
Vel å merke
Minneord: Minneord Jack Falao
Kongresser og konferanser Nina Strand