Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Etter katastrofen

Temabilde

Innhold #12 2008

Når katastrofen aldri tar slutt Tine K. Jensen
Barns meningsdannelse under flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia Tove Iglebæk, Tine K. Jensen
Verdensanskuelser etter en katastrofe Shirley Stormyren, Tine K. Jensen
Posttraumatisk vekst: Et mer helhetlig syn på posttraumatisk tilpasning Gertrud Sofie Hafstad & Johan Siqveland
Psychological interventions in disasters - reflections from professional experience Atle Dyregrov & William Yule
Vet hva han går til Svein Arthur Kallevik
«Alle» får tvangsfullmakt Nina Strand
Psykologer i media
Med hele verden som arbeidsplass Nina Strand
Bill.mrk: Klient søker psykolog Bjørnar Olsen
Vanskelig å legge fra seg Linn-Heidi Lunde
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Sjukmeldingsrett med hjartevarme Kjell Underlid
Abort: Valgets uutholdelige letthet Marianne Mjaaland
Debatt og kommentar
Psykologi som allemannseie Tor Levin Hofgaard
Rom for refleksjon Arne Olav L. Hageberg
Britiske psykologer på sidelinjen Bjørnar Olsen
Faglig forsvarlig helsehjelp Ingunn Myklebust, Christian Zimmermann
Vel å merke