Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Klient og Terapeut

Temabilde

Innhold #8 2008

Det mellommenneskelige møtet i psykoterapi Per-Einar Binder
Fra det fastlåste til det forløsende - om å skape rom for endring i terapi Christian Moltu, Marius Veseth
Motoverføring og endringer i synet på den psykoanalytiske relasjonen Anders Zachrisson
Forståelse av depriverte pasienter gjennom dyp empati Eldfrid Amlund
Den håpefulle utprøving: Kasusformulering og vekstbefordrende samhandling i lys av kontroll-mestringsteori Per-Einar Binder, Helge Holgersen
Welhaven og psykologien: Del 1. Begreper og forutsetninger Hroar Klempe
Genetiske faktorer i smertefølsomhet: Status quo og anbefalinger for videre forskning Christopher Sivert Nielsen
Smerter fra fortiden Eva Therese Næss
De forsvunnes psykolog Lisbet Jære
Impuls om biologi Stephen C. H Neuhaus
Psykologer i media
Nøkkelen til et bedre liv Kjell Bjørgvin Nilsen
Når en verker etter lindring Ingrid Dundas, Jon Vøllestad, Per-Einar Binder
Iskald jakt på smerte Svein Arthur Kallevik
Forskningsnotiser
Følelsesmennesker husker bedre Reidar Ommundsen
Troen på egen hukommelse Reidar Ommundsen
Doktorgrader
Bokanmeldelser
Endelig er jeg blitt kvitt en venn – trur eg Anne Skard
Når kroppen husker det du vil glemme Solveig Bøhle
Frisk melding! Tor Levin Hofgaard
Nedtellingen er i gang Astri Vannebo
Massivt om rus Arne Olav L. Hageberg
… førerkort og psykologens meldeplikt Ingunn Myklebust, Knut Follesø, Carsten Strobel
Leserne spør
Vel å merke
Minneord: Lawrence Longaue – 1954–2008