Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Når hele nasjonen skal behandles

Temabilde

Innhold #2 2014

Hamlets personlighet: en betydelig grad av normalitet Anders Zachrisson
Eldre i psykoterapi: en undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers holdninger Anette Ræder Brunvold, Linn-Heidi Lunde
Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD målt ved hjelp av Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) Berit Skretting Solberg, Mari Hysing, Tormod Bøe, Ole Bernt Fasmer
Når depresjon blir et nasjonalt problem – En kritikk av retningslinjeideologien Per Are Løkke1
Har vi havnet i trygdefella? Lisbet Jære
– Åpenhet er god medisin Sjur Frimand-Anda
Vil åpne opp Psykologforeningen Øystein Helmikstøl, Lars Åke Andersen
Dempere
Glimt fra en sakkyndig hverdag
God forstand
Bokanmeldelser
Psykologi – et samfunnsfag? Siri Erika Gullestad
Debatt og kommentar
Mot til å holde ut og forandre Per Olav Solberg
Forskningsnotiser
Barnehage og skole – mer enn kunnskap Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Vel å merke