Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

De rødgrønne neglisjerte familiefeltet totalt

Temabilde

Innhold #1 2014

Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse Joar Øveraas Halvorsen, Rolf W. Gråwe, Ellen Margrethe Hoxmark
Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere Mons Bendixen, Siri Helle, Tor Langbach, Kirsten Rasmussen
Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder Henrik Nordahl
Anabole-androgene steroider – en oversikt Ståle Pallesen, Cecilie Schou Andreassen, Silje Marie Jensen, Ola Jøsendal, Ståle Wadsworth, Henrik Sahlin Pettersen
Folk blir bedre – Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv utvikling ved alvorlige psykiske lidelser Marius Veseth
«Legemiddel er ei lykke» : Intervju med helseminister Bent Høie – Bent Høie (H) ny helseminister: Kva vil han? Ingelin Westeren, Erik Sundt
Europas befolkning er blitt 20 prosent mindre lykkelig
Hvem eier «Meg»?
Fekk vi noe ut av barneåret?
Lett å snuble
Rustet for klimaendring?
Bokanmeldelser
Avhengig av avhengighet Ole Jacob Madsen
Debatt og kommentar
Leserne spør Heidi Roald, Ellen Ekre Engh
Nytt mandat fra landsmøtet Tor Levin Hofgaard
Minneord: Jack Falao 1948–2013
Minneord: Rita Østensen 1937–2013