Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Barnemishandling og kriminalitet

Temabilde

Innhold #12 2004

Partnervold og kvinnemishandling Solveig Karin Bø Vatnar
Har barn som mishandles større risiko for å bli kriminelle? Sten-Erik Clausen
Bertha Pappenheim alias Anna O – en biografisk presentasjon Kim Larsen
Mer enn å se et barn leke – lekeobservasjon som psykologisk metode Eystein Victor Våpenstad, Anders Flækøy Landmark
Depresjon og parterapi Rita Nielsen
Religionspsykologi og nevroteologi Kjell Flekkøy
Team Climate Inventory –et mål på innovativt klima i grupper og team Gro Ellen Mathisen, Bjørn Z. Ekelund
Vi må møte våre demoner Jon Vøllestad & Elisabeth Schanche
Diabetes og psykiske lidelser Målfrid J. Frahm Jensen
Debatt og kommentar
Forskningsnytt
Doktorgrader
Lege uten grenser Nina Bråthen, Trond Mjaaland
Bokanmeldelser
En allmenn psykisk helsetjeneste i kommunene An-Magritt Aanonsen
Psykologer kan motvirke at skolen skaper tapere Jogeir Sognnæs
Det er viktig å delta!
Samfunnspsykologien gir klinikere med bredde Jan B. Moe
Vel å merke
Leserne spør
Vel å merke