Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hedonisme og eudaimonia: dimensjoner av livskvalitet