Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykisk utviklingshemning

Temabilde

Innhold #2 2008

Mangfold og forståelse Stephen von Tetzchner
Psykoterapi med mennesker med psykisk utviklingshemning Eirin Lorentzen
«Det var en lettelse å få vite hvorfor jeg ikke var som andre»: Om å få stilt en autisme- eller Asperger-syndrom-diagnose Nils Kaland
Når samhandling forstås som hjelp: Forholdet mellom kontoransattes kompetanse og samhandlingen med klinikerne i psykisk helsevern for barn og unge Siri Jensen
«Ikke sånn at jeg har følt at nå går jeg under, men»: Når terapeuten plutselig blir borte – og kommer tilbake Marit Råbu
Psykologer ut i kommunen: Fra klinikk til åpent jorde Annmari Ajo, Ingrid Vik
Herre i eget hus Astri Vannebo
Finn din sjanger – og skriv hos oss! Astri Vannebo
Fråtser i diagnostiske manualer Astri Vannebo
Psykologer i media
Om rundkjøringer og PIN-koder Fred G. Bergersen
Doktorgrader
Homofil legning – risikofylt kjærlighet? Pål Grøndahl
Jazz, metal og flinkhet Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Fra voktere til pleieress Kim Larsen
Bokanmeldelser
Et verdig psykisk helsevern Jan Olav Johannessen
Et godt år for pasientene? Tor Levin Hofgaard
Ny forståelse av traumebegrepet Guri Vindegg, Torgeir Moberget
Etablering av pyskisk helsetjeneste i kommuner
Seniorgruppemøte Oslo
Stempel for medlemmer
Seniorgruppe i vest
Ny hovedavtale for helseforetakene Ann Torunn Tallaksen