Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hvordan omtales schizofreni i media?

Temabilde

Innhold #12 2013

Mord, galskap og løver – schizofreni i norske aviser Liss Gøril Anda
Udiagnostiserte synsendringer etter ervervet hjerneskade Elisabeth Kjellén, Ragnhild Bø
Behandling av depresjon med søvndeprivasjon og søvnfaseforskyvning Toby Uche Mbamalu
«Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?» – En kasusbeskrivelse av det terapeutiske arbeidet med traumenarrativet Kristin Alve Glad
Bedre behandling av barn med traumer
«Meg» Øystein Helmikstøl
Fanga i nettet Arne Olav L. Hageberg
Handikap – hos psykolog og klient
Setningsknute
En realiserbar idé
Bokanmeldelser
Bli tillitsvalgt – du også! Else-Marie Molund
Debatt og kommentar
Forskningsnotiser
Leserne spør
Fortsatt forvirring om medlemskap Øystein Helmikstøl
Brukerrepresentant? Ingen god idé Tor Levin Hofgaard
Målfrid Grude Flekkøy 1936–2013